Bescherming eigen ondernemers vergt meer aandacht

Raymond Hasnoe, voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), ziet niet dat de regering maatregelen neemt om onze eigen ondernemers te beschermen.

Dit zegt Hasnoe desgevraagd over de kwestie van Doksenclub Suriname, die als enige exporteur van doksenvlees geboycot wordt door de Caricomlidlanden. De voorzitter zegt dat Trinidad,  Jamaica en Guyana, hun ondernemers goed beschermen, ondanks dat er een Caricom-vrijheidsverdrag is gesloten, waarbij de handel tussen deze lidlanden soepeler zou moeten verlopen. De regering staat open voor buitenlandse investeerders en er worden nog steeds à la dol vergunningen verstrekt.  “Er wordt een rode loper voor de buitenlandse investeerders uitgelegd zonder dat ze een investeringsbeleid of bestemmingsplan hebben, terwijl de lokale ondernemers, voornamelijk de winkeliers, met tal van problemen zitten die in het komende jaar verergerd zullen zijn”, aldus Hansoe.

Hij hoopt dat de regering haar plicht inziet en zo snel als mogelijk met een oplossing komt voor deze kwestie. Maar als gekeken wordt naar de begrotingsbehandeling van 2018 in het parlement, dan is die niet hoopgevend voor het bedrijfsleven. Het is volgens Hasnoe essentieel dat wij in Suriname meer de focus leggen op de eigen productie en dat de volle ondersteuning geboden wordt vanuit de regering. De regering is reeds bezig met dit vraagstuk, maar de bewustwording bij de samenleving is volgens de voorzitter nog niet optimaal. In de winkels is nu al merkbaar dat heel wat buitenlandse producten op de schappen blijven staan, maar dat heeft meer te maken met de dalende koopkracht. Kip is een voorbeeld hiervan. De consument gebruikt zijn inkomen steeds efficiënter. Volgens Hasnoe nemen er ook steeds minder grote bedrijven deel aan de Jaarbeurs. Ook dit jaar ontbraken bedrijven zoals Fernandes, N.V. Dam en Subisco. Dit geeft volgens Hasnoe aan dat de problemen in deze sector ernstig zijn. Veel bedrijven zittenn nog in de ‘survival zone’ naar 2018 toe.

door Kimberley Fräser