‘Trawlers en illegale visserij grote boosdoeners visserijsector’

Trawlers en illegale visserij zijn volgens een vader en zoon (namen bekend bij de redactie) die al jaren actief zijn binnen de visserijsector in ons land, de grootste boosdoeners. De twee heren willen uit vrees voor rancune, niet bij naam worden genoemd. De vader legt uit dat het probleem van trawlers is, dat zij geen rekening houden met de regels met als gevolg dat er geen vissen komen op de banken van Suriname. Hij begrijpt niet waarom de overheid toch vergunningen verleend aan vissers om met trawlers te vissen. De visser neemt ons buurland, Frans-Guyana, als voorbeeld waar trawlers verboden zijn. Een ander probleem is dat er een aantal illegale vissers actief is in de Surinaamse wateren. De zoon vertelt, dat Guyanese vissers naar onze wateren komen om te vissen en netten met kleine mazen, die verboden zijn, gebruiken. Hij geeft aan dat momenteel niemand vanaf de Coppename naar het westen gaat om te vissen, omdat zij worden gesaboteerd door Guyanese vissers. De visser verklaart dat momenteel alle Surinaamse vissers in het oogsten vissen, waar nauwelijks vis te vinden is. Hij geeft aan dat er boten zijn die nu bijvoorbeeld maar met 25-30 bang bangs terugkomen, terwijl dit vroeger veel meer was. Over het verstrekken van vergunningen, zeggen zij dat het grootste deel van de vergunningen van Guyanezen is en dat zij die op hun beurt verhuren voor bedragen van 2500 dollar per jaar.

Volgens vader en zoon, zijn de meeste uit de boten die in Surinaamse wateren vissen, afkomstig van Guyanezen en andere buitenlanders. Zij vinden het oneerlijk dat Surinaamse vissers wel belasting betalen, terwijl een groot deel van de buitenlanders geen belasting betaalt. De vissers geven aan dat het ministerie niet alleen op visserijcentra moet komen kijken als documenten in orde zijn, maar dat zij ook een strenge controle moet voeren op het water. Zij merken op dat de boten van Guyanezen hierdoor niet worden gecontroleerd. Ook de boetes die Suriname hanteert, zijn volgens hen sterk achterhaalt. “In Frans- Guyana gelden er boetes van duizenden euro’s, terwijl in Suriname de boetes laag zijn en de mensen krijgen hun boot ook nog terug”, aldus de vissers.

Zij voospellen dat de visserijsector dood zal bloeden als de overheid niet ingrijpt. Een schaarste aan vis op de lokale markt sluiten zij ook niet uit. De vissers zeggen dat nu al aan de prijs van vis te merken is, dat er weinig vis wordt gevangen.

Deze week is er grote ophef ontstaan in De Nationale Assemblee (DNA), leden van het parlement, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, om duidelijkheid vroegen over het reilen en zeilen van de visserijsector. De minister gaf aan dat er een bende bezig is binnen de sector en dat erop korte termijn ingegrepen zal worden. Ook zei hij dat er zelfs een parlementariër is die zich hieraan schuldig maakt, maar de minister wenste de naam niet te noemen. Dit viel niet in goede aard bij het parlement.

door Johannes Damodar Patak