Rusland: ‘Geen prettig vooruitzicht voor 2018’

Tijdens de gisteren gehouden derde ron-de van de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en inkomsten voor het dienstjaar 2018, heeft de fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, aangegeven dat er een groot tekort is op de begroting. Hij is van mening dat de regering geen andere optie zal hebben dan lenen, maar vindt het afsluiten van een lening om andere leningen af te lossen, geen prettig vooruitzicht voor 2018. Kijkend naar de begroting van de diverse ministeries over het jaar 2018 en de vele zaken die gepresenteerd worden, vroeg Rusland de regering of er wel geld is om de plannen, zoals de regering die presenteert, uit te voeren.

Uitgaande van de huidige stand van zaken, merkte de fractieleider op dat er een tekort zal zijn van ongeveer SRD 4.9 miljard. De regering heeft aangegeven, dat de inkomsten uit leningen en schenkingen ongeveer SRD 1.7 miljard bedragen, maar volgens Rusland is er dan nog een tekort van SRD 3.2 miljard. Kijkt hij naar de salarissen en de overheidsuitgaven met betrekking tot de vaste lasten, dan wordt daar circa SRD 2.6 miljoen aan uitgegeven en aan sociale doeleinden ruim SRD 700 miljoen, dat wil zeggen dat er SRD 400 miljoen over is voor alle andere zaken. “Als we rekening houden met uitgaven in de infrastructurele sfeer, die worden begroot op SRD 880 miljoen, dan zien we dan al een duidelijk tekort, terwijl er nog niet gesproken is over leningen verplichtingen”, haalde Rusland aan.

Rusland is van mening dat er geen rekening is gehouden met de terugbetalingscapaciteit. Hij vindt dat wanneer een land zijn schulden niet op een adequate manier kan aflossen, het in grote problemen verkeert. Voorts gaat de regering uit van olievondsten. “Maar die olie is nog niet gevonden, we kunnen er geen rekening mee houden. If a olie feni, un’ mus’ breyti, maar daarop kunnen we nu niet op rekenen. Overigens al zouden we vandaag olie vinden, het zal ruim vijf tot zes jaren duren voordat we profijt zouden kunnen zien”, benadrukte Rusland.

Hij merkte op dat met de leningen verplichtingen gepaard gaan die we moeten nakomen, maar zoals hij de zaken nu bekijkt, is er geen geld om daaraan te voldoen. De optie die de regering volgens hem heeft, is om te gaan lenen. “Geld lenen om leningen terug te betalen, dat is geen prettig vooruitzicht voor 2018”, aldus Rusland.

door Richelle Mac-Nack