Geen criminaliteitsbestrijding zonder gemotiveerde agenten

“Voor een effectieve criminaliteitsbestrijding hebben we politieagenten nodig die meewerken, gemotiveerd zijn, gedreven zijn, en die zich inzetten om de criminaliteit in te dammen”, dit zei NDP-parlementariër Rosselli Cotino, gisteren tijdens de behandeling van de Wet Staatsbegroting 2018 in De Nationale Assemblee (DNA).

Cotino hield een pleidooi voor de aanpak van de demotivatie bij politieagenten. “Uit gesprekken met de Politiebond, bleek dat de demotivatie die nu heerst bij de politieambtenaren, zeer funest is”, sprak zij. Oorzaken van deze demotivatie, zijn onder andere het ontbreken van enkele onderdelen van de basis politie uitrusting. “Er wordt flink gesnoeid in de uitgaven voor wapens, terwijl criminelen zich bewapenen met de meest geavanceerde wapens. Er wordt ook gesnoeid in voertuigen, terwijl criminelen zich verplaatsen in snelle sportauto’s”, gaf Cotino aan.

Als tweede oorzaak noemde zij het uitblijven van bevorderingen, omdat de stukken zoek raken of de resolutie van de laatste bevordering nog niet is verstrekt en dus de daaropvolgende bevordering wordt gemist. Dit, terwijl andere politieambtenaren wel doorstromen en bevorderd worden.

“Met een gedemotiveerd politieapparaat is het net als hazen vangen met onwillige honden”, stelde Cotino. De minister heeft aangekondigd maatregelen te zullen treffen tegen de verruwde criminaliteit en de te verwachten stijgende criminaliteit in december, maar hiervoor is de minister afhankelijk van het politiekorps. De minister mag volgens haar nog zoveel plannen hebben, maar hij moet niet uit het oog verliezen dat hij niet in staat is die plannen zelf uit te voeren.

Als processen-verbalen niet opgemaakt kunnen worden, vanwege het ontbreken van papier en inkt en aangiftes niet behoorlijk opgenomen kunnen worden, is het politiepersoneel niet in staat het werk te verrichten. Cotino gaf aan dat burgers in nood niets hebben aan agenten die opzettelijk een paar ommetjes rijden, voordat ze aankomen omdat ze bijvoorbeeld geen goed schoeisel hebben en gedemotiveerd zijn. “Wanneer burgers worden beroofd en naar 115 bellen, verwachten zij à la minuut hulp van de sterke arm”, aldus Cotino.Zij gaf aan dat zij achter elke actie voor indamming van de criminaliteit staat en juicht het toe dat de minister van Justitie en Politie gewijzigde maatregelen invoert om zodoende de criminaliteit een halt toe te roepen.

Zij noemt de demotivatie een zeer gevaarlijk verschijnsel, omdat die te maken heeft met mensenlevens. Zij vroeg de waarnemend minister wat hij zal doen om de motivatie te doen wederkeren. Ook wilde zij weten hoeveel middelen beschikbaar gesteld zijn om de resocialisatie van gedetineerden aan te pakken, omdat steeds dezelfde personen terugvallen in de criminaliteit. Het assembleelid wilde daarnaast ook weten als de middelen toereikend zijn om operatie ZAT uit te voeren.

door Priscilla Kia