Elmont Foundation start derde Ready&Able

Ook sportdag voor kinderen met beperking

Na de succesvolle introductie van het Ready&Able Train de Trainer programma deel 2 in december 2015 organiseert de Ilonka Elmont Foundation dit programma voor haar derde lichting.

Het capaciteitsversterking programma Ready&Able richt zich op de kwalitatieve en professionele begeleiding voor een ieder die met kinderen en volwassenen met een beperking wil werken in combinatie met sport- en beweegactiviteiten. Uit onderzoek is gebleken dat deze doelgroep op termijn de fysieke, psychische en sociale voordelen ervan zullen ervaren.

Het Ready&Able Train de Trainer programma bestaat uit een theorie, praktijk- en certificeringonderdeel en wordt kosteloos aangeboden.

Sinds de start van het Ready&Able Train de Trainer programma in 2012 zijn er door de Ilonka Elmont Foundation al 165 cursisten gecertificeerd in 4 districten; te weten Paramaribo, Wanica, Para en Nickerie, waarvan ruim 76% de aangeleerde vaardigheden in hun werkveld toepast. Het programma is tot zover zeer succesvol gebleken en positief ontvangen door alle belangstellenden. Samen met de Special Sport Events (sportdagen voor kinderen met een beperking) zal deze 28e sportdag op maandag 4 december aanstaande uitgevoerd worden.

Op vrijdag 1 december zal dit capaciteitversterkingsprogramma van start gaan in het Emile de la Fuente Sportcomplex. Daar zullen de cursisten bijgeschoold worden in hun vaardigheden hoe beter om te gaan met mensen met een beperking in combinatie met sport- en beweegactiviteiten. Zo worden er jaarlijks diverse groepen via dit programma bijgeschoold (waaronder; docenten, coaches, vrijwilligers, dienstverleners) om de kinderen met een beperking te voorzien van de mogelijkheid om regelmatig deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten. Voor deze training mogen wij ons verheugen op de deelname van Nico Teunissen, hoofd Sport&Cultuur bij de Onderwijsspecialisten en belast met het Special Heroes programma in Nederland.

Dit weekend zullen studenten van de Anton de Kom Universiteit, Striving Youth Suriname, het Nationaal Paralympisch Comité, sporttrainers, vrijwilligers en leden van het Korps Politiek Suriname mee doen aan dit programma. Gezien de variëteit van deelnemers zal dit wederom een positieve impuls zijn voor sport in het algemeen maar in het bijzonder voor de professionele begeleiding voor kinderen met een beperking in Suriname.

Op maandag 4 december zullen de cursisten met ondersteuning van de Ilonka Elmont Foundation een sportdag organiseren voor kinderen met een beperking. Tijdens deze sportdag zullen de nieuw aangeleerde vaardigheden van de cursisten gemonitord en geëvalueerd worden waarna de certificaten worden uitgereikt. Aan de sportdag cq het examen zullen ruim 100 leerlingen met een beperking van VSO Flora meedoen. De leerlingen zullen ook worden getrakteerd op een optreden van de bekende Surinaamse artiest Skitzz bekend van het liedje ‘Fika Yu’.

Niet alleen voor kinderen en ouderen met een beperking: maar vooral voor hun coaches en begeleiders is de Ilonka Elmont Foundation ervan overtuigd dat zij met de juiste mindset een verschil kunnen zijn en het ook ver kunnen schoppen in deze maatschappij.

OVER DE FOUNDATION

De Ilonka Elmont Foundation tracht de sportontwikkeling in Suriname te bevorderen door onder andere kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden om in een sociaal veilige omgeving te kunnen sporten en spelen en die daardoor de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen tot rolmodellen of succesvolle burgers.

Sinds 2009 zet de Ilonka Elmont Foundation zich niet alleen in om kinderen met een beperking een kans te geven om deel te nemen (sportparticipatie) aan sporten, spellen en bewegingsactiviteiten maar ook aan sportintegratie en andere vormen van vrijetijdsbesteding waaronder het aanbieden van kunst en cultuur (Special Heroes Suriname Kunst&Cultuur) en sport en bewegen (Special Heroes Suriname Sport&Bewegen). Via dit soort projecten, welke allemaal in samenhang met elkaar zijn, kunnen kinderen met een beperking hun weg naar structurele vrijetijdsparticipatie vinden en hun plek in de maatschappij op eisen.

Het Ready&Able Train de Trainer programma is in 2012 gestart als een eendaagse training waarna het sinds 2013 werd uitgebreid naar een 4-daags voltijd programma. Als aanvulling en uitbreiding van het Ready&Able Train de Trainer programma’s deel 1 gaan de trainers dieper in op de materie. Ook wordt er meer aandacht besteed aan (Algemene) Veiligheid in Sport, lesvoorbereiding, didactiek, leiderschap, iedereen kan sporten en een gezonde levensstijl.