Directies ziekenhuizen betalen salarissen met leningen

Het is de directies van de ziekenhuizen gelukt om de salarissen van het personeel op de valreep uit te betalen. Dit bevestigt Manodj Hindori, voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad. Hij geeft aan dat de ziekenhuizen wederom schulden hebben moeten maken bij de banken om de salarissen van het personeel uit te betalen. “Er is geen koopkrachtversterking uitbetaald aan het personeel, want dat geld hebben de ziekenhuizen nog niet ontvangen. De bonden van de ziekenhuizen gaan zich vandaag gezamenlijk beraden hierover. Vernomen wordt dat zij een ultimatum zullen stellen aan de regering, maar daarover zullen ze zelf wel uitkomen”, aldus Hindori. Inmiddels heeft de voorzitter van de bond van het ‘s Lands Hospitaal, Imro Edam, gisteren aan De West te kennen gegeven dat zij samen met de overige bonden zullen optrekken en de regering tot 15 december geven om met geld over de brug te komen voor de gezondheidszorg.

De salarissen zijn nu uitbetaald, maar de ziekenhuizen zijn nog niet uit de problemen. Hindori vertelt dat er nog vele openstaande schulden bij leveranciers, medische specialisten, nutsvoorzieningen en dergelijke zijn. Het kredietplafond bij de banken is reeds bereikt. “De situatie in de ziekenhuizen wordt op deze manier volkomen onhoudbaar. De ziekenhuisdirecteuren zitten met de handen in het haar, de situatie is uitzichtloos aan het worden”, aldus de NZR- voorzitter.

Hindori zegt dat de ziekenhuisdirecties van hun afdelingen, zoals de intensive care units, operatiekamers en verpleegafdelingen, steeds vaker te horen krijgen dat er een grote schaarste heerst aan medische verbruiksartikelen. Een aantal behandelingen wordt al uitgesteld, in afwachting op aanvulling van de benodigde materialen. Leveranciers hebben de levering van veel medische verbruiksartikelen aan ziekenhuizen op een laag pitje gezet of soms zelfs helemaal stopgezet. Alleen bij contante betaling wordt normaal geleverd. De NZR-voorzitter zegt dat enkele leveranciers al van rechtswege bezig zijn om uitbetaling te vorderen van de ziekenhuizen.

De Nationale Ziekenhuisraad is al diverse keren in overleg getreden met de minister van Volksgezondheid over deze onheilspellende situatie. Hindori geeft aan dat de minister zich wel wil inzetten voor de ziekenhuizen, maar zegt dat hij ook afhankelijk is van het beschikbaar stellen van middelen door het ministerie van Financiën.

door Johannes Damodar Patak