Breeveld wil meer duidelijkheid over staatsfinanciën

Bij de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018 (Wet staatsbegroting 2018), heeft DOE-parlementariër Carl Breeveld, vraagtekens geplaats bij het reilen en zeilen van het ministerie van Financiën. De parlementariër zegt vaak te lezen dat een bepaald programma/project niet uitgevoerd kan worden, omdat er geen autorisatie is verleend door het ministerie van Financiën. Volgens hem wordt het ministersambt op die manier een vat vol frustraties, omdat door gebrek aan middelen weinig uitgevoerd kan worden. Hij vraagt zich af wat de ministers te vertellen hebben, gezien het minimale dat wel goedgekeurd is in De Nationale Assemblee (DNA), soms niet eens gerealiseerd kan worden.

Hij merkte op dat er in het Jaarplan 2018 is aangegeven, dat er plan units op de individuele ministeries opgezet zouden worden om de plancapaciteit van de ministeries te vergroten. Echter merkt hij op dat alle ministeries gekort worden op hun begroting. Tot nog toe is niet duidelijk geworden op basis waarvan dat gebeurt. Het steeds snoeien in de begrotingen van de ministeries, zorgt volgens Breeveld ervoor dat veel programma’s niet uitgevoerd kunnen worden. Hij vraagt zich af of de opgezette plan units hier eveneens geen frustraties aan zullen overhouden. Ook merkte Breeveld op, dat er veel onduidelijkheid heerst over de financiële nota van 2018. Als voorbeeld haalde hij aan dat er in de tabel bij de ontvangsten van donors en leningen, een omschrijving ‘overig’ is met een totaal van SRD 1.151.000 miljoen. Echter is niet duidelijk wat er bedoeld wordt met ‘overig’. Breeveld ziet graag dat de regering hier werk van maakt.

Van de onafhankelijkheidsviering die afgelopen zaterdag in Brokopondo is gehouden, heeft het parlement tot nog toe geen kostenplaatje gezien.

Gisteren vroeg Breeveld de regering om een overzicht van de kosten die gepaard zijn gegaan met de Srefidensi viering in Brokopondo. Dit bedrag wil de parlementariër afzetten tegen de ramingen voor watervoorziening en –installatie in de tien dorpen van Brownsweg.

Verder vroeg Breeveld aan de regering om de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de goedgekeurde Anticorruptiewet uit te leggen. Ook wil hij beter geïnformeerd worden over de staatsbesluiten, verder wil hij weten als Suriname partij wordt van het VN Anti-Corruptie Verdrag.

-door Richelle Mac-Nack-