SVB-voorzitter reikt sportjournalisten verzoenende hand

Het bestuur van de SVB heeft Surinaamse sportjournalisten de verzoenende hand gereikt. Dat blijkt uit de uitnodiging die de SVB verzonden heeft aan de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS).

In die uitnodiging roept SVB-voorzitter John Krisnadath sportjournalisten op met het bestuur om de tafel te gaan zitten, om van gedachten te wisselen over de verslaggeving van het Wereldkampioenschap (WK) voetbal van volgend jaar en de voorzieningen, die sportjournalisten hieromtrent zouden moeten treffen.

“Bij deze nodigen wij sportjournalisten en fotografen die belangstelling tonen voor het verslaan c.q. bijwonen van van de FIFA WC 2018, uit voor een korte informatieve bijeenkomst aangaande het FIFA Media Accreditatieproces.” Aldus de brief van de SVB-voorzitter, die in hartelijke dank wordt aangenomen door VSJS-penningmeester Quaraisy Nagessersing, in het dagelijks leven CEO van het sportmedium QN Sport + Television N.V..

Opmerkelijke handreiking

De brief van de SVB komt in een periode waar er spanningen zijn gerezen tussen het VSJS-bestuur en de SVB, aangaande het standpunt dat het SVB-bestuur heeft ingenomen omtrent de weigering van de topsectieverenigingen Notch en Inter Moengo Tapu (IMT), om interviews af te staan aan verslaggevers van bepaalde sportmediabedrijven. Krishnadath stelde dat het de verenigingen vrij is interviews af te staan aan welk sportmedium zij willen, maar wees het bestuur van de twee teams ook op het belang van hoofdsponsor Telesur, dat via het sportmedium ATV de competitiewedstrijden live uitzendt.

Economisch belang sponsor

Volgens de SVB-topman zijn de teams in de SVB Eerste en Tweede Divisie verplicht interviews af te staan aan de sportverslaggevers van ATV. Het standpunt van de SVB is niet in dank afgenomen door het VSJS-bestuur, dat het probleem op haar bord gelegd kreeg door het conflict tussen het sportmedium QN-Sports en het clubbestuur van IMT. Vervolgens volgde een incident tussen de voorzitter van Notch en een ander sportmedium.

Schending Journalistieke principes

SVB-voorzitter Krisnadath wees in een reactie op een verklaring van de VSJS op het fundamentele principe binnen de Sportjournalistiek van “hoor en wederhoor”. Zowel IMT als Notch hebben in hun beklag bij de SVB meerdere keren de aandacht hierop gevestigd en benadrukt dat de ploegen steeds weer worden gestigmatiseerd met negatief nieuws, zonder dat zij de kans krijgen daarop te reageren. Hierbij zou er sprake zijn van schending van een ander fundamentele journalistieke principe en dat is “Access tot de Media”. Met andere woorden toegang krijgen tot de technische middelen van de media, in dit geval de sportmedia die de eenzijdige negatieve berichtgeving lanceren.

(DRP)