Standaarden Bureau bespreekt concept nationale standaard voor vuilophaal

Vandaag heeft het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) een consultatie bijeenkomst georganiseerd met als doel het concept van de Nationale Standaard voor Vuilophaal te bespreken met stakeholders. Het gaat hierbij om van Huishoudelijk-, Medisch-, Industrieel-, Gescheiden- en Grof afval.
Het SSB streeft er dan ook naar een wezenlijke bijdrage te leveren aan een schoon milieu en land. De bijdrage van het SSB moet dus richting helpen geven aan de ordening van onze vuilophaal en –verwerking in Suriname. Financiële prikkels, juridische verplichtingen, de vervuiler financieel verantwoordelijk stellen, vrijwillige initiatieven in dit geval toepassen van standaarden, zijn allemaal manieren waardoor de overheid het gedrag van de mens in een milieuvriendelijke richting kan beïnvloeden. Dit gaf Louise Zuilen, Technische Commissielid, vandaag aan tijdens de bijeenkomst.
Het verzoek om te geraken tot het ontwikkelen van een standaard voor de vuilophaal en verwerking is gekomen vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C). “In de praktijk zijn vuilophaal en verwerking onlosmakelijk aan elkaar verbonden, maar voor elk is een aparte standaard ontwikkeld”, legde Zuilen uit.
Iedereen produceert afval en het moet opgehaald worden. De ministeries van OWT&C en Regionale Ontwikkeling (RO) zijn verplicht het huishoudelijk afval op te halen. Hiervoor worden contractors ingehuurd. Hier tegenover moeten bedrijven zelf zorgen voor de afvoer van hun afval. Er moesten dus specifieke regels gelden. “De ophaal en verwerking van vuilnis moeten op alle niveaus transparant en controleerbaar zijn. Alle activiteiten moeten volgens bepaalde regels gebeuren en moeten de diverse stakeholders eveneens correct en snel informatie uitwisselen”, sprak Zuilen. Hiermee gaf ze het belang aan van het ontwikkelen van standaarden voor de vuilophaal en verwerking.
Het doel van deze standaard is om de twee belangrijke ministeries en andere stakeholders een houvast te geven over hoe vuilophaal uit te voeren, waardoor die verbeterd kan worden. Bij het formuleren van de standaard is gelet op de milieueffecten, de kosten, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid, de hanteerbaarheid en de effectiviteit. De vuilophaal is opgesplitst in een specifiek en een algemeen gedeelte. Bij het laatste zijn opgenomen de toepassingsgebieden, omschrijving van termen, de indeling van de afvalstoffen en de codering en etikettering van afvalstoffen. Bij het specifieke gedeelte komt ter sprake, de richtlijnen voor de ophaal van de verschillende type afvalstoffen, de inzamelingsmethode en hoe vaak de afval opgehaald zal worden.
In de periode 2015-2016 is gewerkt aan de standaard voor de vuilophaal. Aan de standaard voor de vuilverwerking zal later gewerkt worden. Het doel van deze bijeenkomst is om alle stakeholders die direct of indirect betrokken zullen worden door deze standaard van informatie te voorzien, alsook in staat te stellen het concept van commentaar te voorzien, waardoor deze kan worden gefinaliseerd.