Simons ziet geen fout in betoog Belfort

“Ik denk niet dat ik het lid Belfort beledigend heb horen praten. Toch kunnen wij als mensen fouten maken. Ik zal voor mezelf nog een keer luisteren naar hetgeen is gezegd. Maar tijdens het betoog van de heer Belfort heb ik niet kunnen merken dat hij beledigend is geweest naar iemand of andere zaken heeft gedaan, waarvoor ik hem had moeten stoppen met praten”. Dit zei parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren naar aanleiding van het standpunt van de regering over de onlangs gehouden redevoering van de Abop-parlementariër Edward Belfort tegenover de president in DNA. Voor de aanvang van de begrotingsbehandeling gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) vertelde vicepresident Adhin dat de Raad van Ministers (RvM) een standpunt heeft ingenomen waarbij hij vindt dat Belfort zich niet op correcte wijze heeft geuit ten opzichte van de president. Adhin eiste dat het parlement de regeringsleden voortaan met respect behandelt. Geerlings-Simons zag inzake het betoog van Belfort geen vuiltje aan de lucht en maakte duidelijk, dat niet alles plezierig is om aan te horen. Zij gaf aan dat Belfort tijdens zijn toespraak niemand heeft beledigd of onheus bejegend.

Volgens Adhin moeten vanwege het openbaar karakter van de vergaderingen, regering en parlement het juiste voorbeeld geven aan de samenleving. “Zelfs wanneer de politieke debatten hoog oplopen, zal het wederzijds respect moeten blijven”, meende Adhin. Hij merkte op dat regering en parlement een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Ook wat betreft cruciale beleidskwesties. Hoewel Geerlings-Simons aangaf dat zij zich kan voorstellen dat een paar zaken misschien onprettig zijn geweest, bleef ze erbij, dat Belfort niets heeft gezegd dat niet paste.

De Assembleevoorzitter wilde geen discussie over het betoog van Belfort en gaf aan dat zo lang parlementariërs zich aan de orde houden, zich niet onbetamelijk uiten of anderen beledigen, zij niet beperkt zullen worden bij het praten. Zij voerde ook aan dat leden het recht hebben om hun mening te uiten als zij daar nou eens mee is of niet. Zij wees erop, dat zij altijd een beroep doet op de leden om elkaar met respect te behandelen, maar dat zij niet voor hen kan bepalen, hoe zij zich uiten. Zo lang zij zich aan de orde houden, zich niet onbetamelijk uiten of anderen beledigen zal ze de parlementariërs niet beperken bij het praten. Simons bleef erbij dat Belfort geen fout heeft begaan.

door Priscilla Kia