VAN DUBAI NAAR FA UNU OW PAI

De mensen die vinden dat we niks te klagen hebben, omdat we nog te eten en drinken hebben en af en toe nog leuke dingen doen, staan niet met beide benen op de grond. Ze moeten nog een keer goed nadenken. De hierin opgenomen informatie is afkomstig uit de april editie van Parbode; het blad publiceerde een officiële lijst met alle schuldeisers van de Staat. Zelfs lokale ondernemers hebben tientallen miljoenen aan de overheid geleend. Op de eerste plaats op de lijst met de meest opvallende leningen, prijkt de staatsobligatie via het Oppenheimer Fund, waarbij 550 miljoen US-dollar werd geleend tegen een jaarlijkse interest van 9,25 procent, hetgeen neerkomt op een slordige 50 miljoen euro per jaar. De looptijd van de lening bedraagt tien jaar. Op 19 oktober 2026 zal de regering die op dat moment aan de macht is, dus zomaar eventjes 1 miljard US-dollar moeten ophoesten, dus bijna dubbel zoveel als wat oorspronkelijk is geleend. De bedoeling van deze regering is dat wij meehelpen om deze leningen af te lossen. Zo zie je ook weer dat Hoefdraad onwaarheden vertelt, er is daadwerkelijk 30 miljoen US-dollar geleend bij DSB. Zie daar! Maar zoals altijd, vertelt hij een ander verhaal via het NII! Hieronder krijgt u een beeld van de leningen die Hoefdraad heeft afgesloten tot april van dit jaar, maar aangezien we niet weten of alle leningen wel transparant genoeg zijn gemaakt door het Bureau voor de Staatsschuld, kunnen wij niet met zekerheid zeggen of dit de volledige lijst is tot nu toe. Wij, het volk van Suriname; burgers en ondernemers, zullen deze last moeten aflossen. En dit zijn alleen de leningen over 2016! Fa unu ow pai?

Leningen van Hoefdraad
4 december 2015: 65,3 miljoen US-dollar bij Industrial & Commercial Bank China (asfalteringswerken) aan 4,85% jaarrente
18 september 2015: SRD 2,49 miljard bij Centrale Bank (schuldconsolidatie) aan 3,5% rente
30 maart 2016: 5,79 miljoen US-dollar bij China Dalian (wegenwerken) aan 4,85% rente
4 april 2016: 4,2 miljoen euro bij Israel Discount Bank aan 2,70% rente en 23,8 miljoen euro bij Banca Monte dei Paschi di Siena in Italië aan 2,50% rente (studentenflats universiteit)
6 april 2016: 86 miljoen US-dollar bij Oppenheimer Fund (staatsobligatie) aan 8,57% rente
8 juni 2016: 39,19 miljoen US-dollar bij ABN AMRO (dijken Coronie en Commewijne) aan gemiddeld 1,95% rente
16 juni 2016: 3,5 miljoen US-dollar bij Hakrinbank (Academisch Medisch Centrum-Su) aan 8,5% rente
27 juni 2016: SRD 10,6 miljoen bij Combé Markt en SRD 11,4 miljoen bij Chotelal (pakketten met basisgoederen) aan 5% rente
29 juni 2016: SRD 31,8 miljoen bij Nationaal Uitvoeringsbedrijf (waterwerken Pomona) aan 9% rente
24 augustus 2016: 4,8 miljoen US-dollar bij Republic Bank (subsidie ziekenhuizen) aan 10% rente
19 oktober 2016: 550 miljoen US-dollar bij Oppenheimer Fund (staatsobligatie) aan 9,25% rente
17 november 2016: 30 miljoen US-dollar bij De Surinaamsche Bank (aflossen eerdere schulden) aan 6% rente
14 december 2016: 235 miljoen US-dollar bij Eximbank China (wegenbouw) aan 2% rente
30 december 2016: 98,5 miljoen US-dollar bij Eximbank China (lening voor Telesur) aan 3% rente
20 januari 2017: SRD 199,3 miljoen bij Chotelal (schatkistpapier) aan 12% rente·

INGEZONDEN

Bron; Artikel, Parbode, editie April 2017