IN RUSTIGER VAARWATER BRENGEN

De laatste weken is er heel veel gezegd en geschreven over de financiële situatie waarin De Surinaamsche Bank (DSB) zich bevindt en zou bevinden. Tal van berichten werden gelanceerd en jammer genoeg waren er veel bij, die de indruk moesten wekken dat de grootste Surinaamsche handelsbank op omvallen zou staan. De onzekerheid bij zeker wel de spaarders die hun geld aan deze bank hebben toevertrouwd, nam alleen maar toe, toen bekend werd gemaakt door een plaatselijk medium, dat de Centrale Bank van Suriname naar middelen zoekt om de financiële positie van De Surinaamsche Bank te versterken. Gelijk waren er mensen die het nodig achtten berichten te lanceren waaruit opgemaakt kon worden, dat de bank in enorme financiële problemen verkeert en dat een faillissement voor de deur stond. Ook in Nederland werden er berichten gelanceerd die niet bepaald tot rust zouden kunnen zorgdragen bij de voormelde bank en de personen en instanties die hun geld aan deze instantie hebben toevertrouwd. Jammer genoeg zijn er mensen met kwaadwillige bedoelingen hier en in het buitenland die De Surinaamsche Bank en natuurlijk dit land, in de grootste problemen willen doen belanden. Mensen met een eigen agenda zijn bezig en daar moeten we ernstig rekening mee houden. Waar we wel rekening mee moeten houden, is dat DSB een gerenommeerde en gevestige bankinstelling in dit land is die al meer dan 100 jaar zich dienstbaar aan land en volk heeft gesteld en dat we niet zomaar op stel en sprong het vertrouwen in DSB moeten verliezen. We doen er dan ook goed aan naar de verklaringen uitgaande van de Bankiersvereniging, de Vereniging van Economisten, de Centrale Bank van Suriname en de grootste aandeelhouder, Assuria, te luisteren. Dat men binnen de bank thans hard werkt om uit de gevarenzone te geraken, is meer dan duidelijk. Als men in het eerste half jaar van 2017 wederom geen rode cijfers optekent, geeft dat aan dat men op de goede weg naar herstel is beland. Suriname heeft aanzienlijke financiële problemen en dat weten we allemaal. DSB en zo ook andere banken, hebben te lijden onder de economische crisis. Een crisis die hoofdzakelijk is veroorzaakt door een regering die financieel en economisch wanbeleid heeft gevoerd dat nog steeds doorspekt is van verspilling van middelen die steeds schaarser worden. DSB heeft in goed vertrouwen leningen verstrekt aan zovele instanties die zaken deden met de overheid en onder meer projecten moesten uitvoeren. Na voltooiing van menig project, betaalde de overheid bijvoorbeeld de crediteuren van DSB niet uit, waardoor die ook niet in staat waren enorme bedragen in SRD en vreemde valuta inclusief rente te retourneren. Het grote verlies van DSB is daaraan overwegend te wijten. Het is dan niet meer dan de plicht van de overheid zich verantwoordelijk tegenover de bank op te stellen en ervoor te zorgen dat haar liquiditeitspositie weer op het vereiste peil wordt gebracht. DSB is op de goede weg om weer heel stevig in haar schoenen te kunnen staan. En juist in deze periode van niet al te gunstige cijfers, moeten wij als Surinamers ons solidair opstellen en het vertrouwen in DSB niet verliezen. Alleen op deze manier kunnen wij de kwaadwillige mensen die DSB willen zien zinken, het nakijken geven.