“Onze successen hebben de Zuid-Amerikanen verbaasd”

“Onze successen hebben de Zuid-Amerikanen verbaasd, omdat wij de meeste medailles en titels hebben meegenomen.”

Woorden van Ilonka Elmont, die van 10 tot en met 12 november jongstleden met een team van de Surinaamse Thaiboks Bond (Suthaibo) ons land heeft vertegenwoordigd op de Pan-Amerikaanse Spelen. Suriname schreef geschiedenis door zich te verrijken met 5 gouden medailles, 2 zilveren medailles en 1 bronzen plak. Verder werden er ook drie Pan-Amerikaanse titels in de Pro/AM klasse behaald.

Elmont: “Wanneer wij langsliepen maakten zij het gebaar dat wij Zuid-Amerika hebben schoongeveegd. Dat is de indruk die we hebben achtergelaten. Onze namen gonsden door Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Midden-Amerika en nu weten ze in ieder geval weer waar Suriname ligt”.

Tijdens een zondag in Residence Inn belegde persconferentie legde het Suthaibo-bestuur onder leiding van Roger Bellevue de nadruk op de behaalde successen in Columbia.

“De bijzondere prestaties die we bereikt hebben zijn de vruchten van samenwerken maar vooral ook het vertrouwen en geloof in elkaar”, aldus Bellevue. Hij benadrukt dat de Surinaamse Thaiboksbond voor haar leden staat en geloof in hen heeft, en andersom hebben de leden dat ook in het bestuur.

In de Amateur klasse behaalden Andy Atomang en Ralissa Wekker goud. Zilver was er voor Nigel Deel en  Stacy Ceder, terwijl Keenen Dulder brons pakte.

In de Pro/Am-klasse pakte Domelzo Schet goud en de PanAm-titel. Giovano van Rabenswaay won ook goud en een PamAm-titel. Hetzelfde geldt voor Keenen Dulder: goud + PanAm-titel.

Ook kreeg Elmont, 7-voudig wereldkampioene thaiboksen, een internationale erkenning als bekroning op haar prestaties in de sport en voor haar sociaal maatschappelijke activiteiten als voorbeeldfiguur. Zij nam de Honoraire Titel van de World Muay Thai Federation (WMF) en PAMC in ontvangst. Deze honoraire titel is voor het eerst in de geschiedenis uitgereikt.

Vermeldenswaard is dat Suriname een bijzondere positie binnen de organisatie van de World Muay Thai Federation (WMF) aanneemt. Carlos Yvel kreeg de functie als Director of Rules en Regulations. In 2018 zullen de Pan-Amerikaanse Spelen in Suriname gehouden worden.

Sinds het aantreden van het huidig bestuur van de Suthaibo hebben, volgens Bellevue, binnen de thai- en kickbokswereld aardig wat structuur en ordening plaatsgevonden. Zo zijn er duidelijke overlegstructuren ontwikkeld; een aangepast wedstrijdreglement dat afgestemd is op de internationale standaard; een evenementen kalender waar het streven is maximaal 1 betaald evenement en een onbetaald evenement per maand te hebben. “Hiermee is de frequentie van deelname aan wedstrijden voor onze sporters verviervoudigd waardoor zij veel meer wedstrijdervaring op doen. Tot 3 jaar geleden was dat slechts 2 keer per jaar” legt Bellevue uit.

Volgens hem zijn er van de in totaal 15 sportscholen in Suriname 14 aangesloten bij de bond. Dit komt op een totaal van ruim 500 leden met 85 wedstrijdvechters/sporters.

Ook heeft de bond zich hard gemaakt voor de internationale erkenning. De Suthaibo is aangesloten bij de World Muay Thai Federation gevestigd in Bangkok, Undisputed Muay Thai Council UMC, Muay Thai Organisatie Nederland MON, Internationale Mixfight Association IMA en heeft een nauwe samenwerking met de Selectie Ringsporten van de Federatie van Oosterse Gevechtskunsten (FOG). De FOG valt onder het NOC*NSF uit Nederland. Er is dus flink aan de weg getimmerd de afgelopen 2,5 jaar.”

De gouden selectie die de Suthaibo kon maken voor deelname aan de Pan Amerikaanse Spelen, heeft te maken gehad met de Surinaamse Kampioenschappen die op 28 oktober jongstleden werden georganiseerd door de bond. Zo kwalificeerden de nummer 1 en de beste nummer 2 zich voor Team Suriname. Helaas konden niet alle toppers mee naar Columbia dit vanwege persoonlijke redenen en het niet beschikken over voldoende financiële middelen. Deze Surinaams Kampioenschappen Muay Thai werden voor het eerst in Suriname georganiseerd

Met 50% financiële ondersteuning van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en 50% uit eigen middelen kon de Surinaamse delegatie op maandag 6 november naar Columbia vertrekken. De delegatie bestond verder uit: Carlos Yvel (Operations manager Team Suriname), Ricardo Huiswoud (scheidsrechter), trainers Widjay Thakoer en Benito Linger, Davajo Hoogvliets (verzorger).

Bellevue ging ook in op het geschil dat er bestaat met de boksbond. Volgens hem zijn er twee verschillende zaken die in de media door elkaar gehaald worden, te weten:  deelname van Suthaibo aan de Pan-Amerikaanse Spelen en de ordening van thai- en kickboks-evenementen.

Bellevue benadrukt dat de Suthaibo blij is met de ondersteuning van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken. Volgens hem is er nog een dispuut gaande over de ordening van thai- en kickboksevenementen. Hierbij is de Suthaibo van mening is dat de organisatie van evenementen door een ieder gedaan kan worden mits deze is onder auspiciën (toezicht op regelgeving in de sport) van de Suthaibo, internationaal erkende bond, gedaan wordt. “Het veiligheid- en gezondheidsaspect van onze sporters speelt hier een zeer belangrijke rol. Daar wringt de schoen”, aldus Bellevue.