SREFIDENSI VERKWISTING

Deze regering leert het maar niet en gaat rustig door met het verkwisten van staatsmiddelen. Ze weet heel goed dat elke cent die bespaard zou kunnen worden, haar eerder uit de financiële crisis, die gepaard gaat met enorme tekorten, zal kunnen halen. Maar nee hoor, we gaan rustig door met verkwisten, al moeten we dat met andermans centen doen. De afgelopen jaren heeft het kabinet Bouterse haar parade gehouden in de districten. Deze verplaatsing van gewapende troepen heeft elk jaar de staat handenvol geld gekost, maar wat hebben deze parades in rurale gebieden eigenlijk opgeleverd. Misschien slechts een populistisch gebaar van de Bouta kliek. En terwijl we doorgaan met deze waanzin, kampt de overheid met grote financiële tekorten en gaat de gezondheidszorg steeds verder achteruit en zijn er enorme problemen in het onderwijs, kampt men binnen het openbaar vervoer met enorme financiële tekorten, heeft de milieu-inspectie van het BOG niet de middelen om normaal te kunnen functioneren en klagen gepensioneerde burgers uit overheidsdienst, steen en been over de uitkeringen die ze maar niet kunnen krijgen, waardoor ze thans moeten pinaren. En dan hebben we maar enkele personen en instanties genoemd die om geld verlegen zitten en al enige tijd niet meer op een normale en gebruikelijke wijze kunnen functioneren. Maar terwijl we dat allemaal dagelijks via de nog vrije pers voorgeschoteld krijgen, gaan assembleeleden en ministers ongebreideld op staatskosten op reis en genieten daarbij rijkelijk van de daggelden die uitgekeerd worden in vreemde valuta. En terwijl we dit allemaal weten, gaan we dit jaar gerust naar Brokopondo om aldaar een parade te houden. Extra kosten moeten daarbij gemaakt worden aan transport van troepen en zwaar materieel, ook moet men voor de gehele dag voeding en drank voor de troepen en de genodigden verzorgen. Bij het feest in Brokopondo zal ook gedacht moeten worden aan versnaperingen voor de lokale mensen die komen kijken en automatisch verwachten, dat ze ook wat te eten en drinken krijgen.Wat een ongehoorde verspilling in een tijd waarin we heel goed weten, dat de staatsbegroting een tekort heeft van minstens 50 procent. Maar ja, we mogen niet vergeten dat we te maken hebben met een nyan dringi presiri partij die haar naam van verspilling hoog dient te houden, al moet het allemaal uit de portemonnee van een ander komen. Na het grote feest op 25 november, zullen er vrijwel zeker weer ondernemers zijn die op krediet goederen hebben geleverd en niet aan hun geld kunnen komen. Het is nou eenmaal niet anders. Laten wij hopen, dat dit volk zijn ogen open zijn gegaan en dat het in mei 2020 de juiste beslissing zal nemen en ons bevrijden van deze wanorde en verspilling die alleen maar tot nog meer ellende kan leiden.