Looncorrectie of niet?

Geruchten doen de ronde dat de aanpassing van de bezoldigingen van de landsdienaren, welke ingaande januari 2018 zou intreden, geen voortgang zal vinden. Dit naar aanleiding van de eisen van de Bond voor Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO). In het staatsbesluit (SB 2015 no. 97) is vastgesteld, dat bij elke verhoging of toelage voor de landsdienaren, de gepensioneerde ambtenaren eveneens in aanmerking dienen te komen. Eerder deze maand heeft de minister van Financiën laten weten dat hij geen zicht heeft op de financieel-economische situatie van het komend jaar, waardoor hij de koopkrachtversterking aan de gepensioneerde ambtenaren niet kan garanderen. Renate Wouden, voorzitter van BBGO, heeft er meerdere malen op gewezen dat dit niet eerlijk is tegenover de gepensioneerden. Tot voor kort was alleen de koopkrachtversterking aan de gepensioneerden niet gegarandeerd. Nadat de BBGO en de Confederatie van Organisaties voor Landsdienaren (COL), op een algemene ledenvergadering gezegd hebben, dat zij niet langer een passieve houding zullen aannemen, maar duidelijk op zullen komen voor hun rechten, lijkt de regering een andere koers op te gaan. Een tijd geleden werd er verkondigd dat alle ambtenaren, met uitzondering van de onderwijsgevenden, een koopkrachtversterking zouden toucheren van SRD 500 in de maanden augustus, november en december 2017, waarna er een looncorrectie zou volgen. Dit zou resulteren in een verbeterde pensioengrondslag. De tijd zal moeten uitwijzen of deze belofte daadwerkelijk nageleefd zal worden door de autoriteiten. Er gebeurt zoveel in ons land waar uit af te leiden is dat het financieel-economisch niet goed gaat. Het is schandelijk dat de overheid zegt dat zij de beloofde koopkrachtversterking aan ambtenaren, misschien niet na kan komen. Een duidelijk staaltje van blij maken met een dode mus. Het is oud nieuws dat belangengroepen steeds weer aan de regering moeten voorhouden, dat leven van het huidige salaris onmogelijk is. Veel mensen moeten een extra baan zoeken of een andere inkomstenbron. Vooral grote gezinnen hebben het steeds moeilijker, de regering lijkt alleen leuke uitspraken te doen, maar doet niets aan de problemen van het volk.