Hennepteelt

Terwijl de wijziging van de Wet op de verdovende Middelen nog gaande is, heeft de minister van Volksgezondheid, Patrick Pen-gel, bij ministeriële beschikking toestemming verleend aan het Caribbean management and Project office voor wetenschappelijk onderzoek naar de werkzame bestanddelen in de cannabis sativa ten behoeve van sikkelcelziekten. Voor dit onderzoek moet er wel aan hennepteelt worden gedaan. Een enigszins vreemde situatie, want de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, zei eerder in het parlement dat er nog geen haalbaarheidsstudie is verricht, omdat cannabis nog steeds strafbaar is bij wet. De wetswijziging gaat over het in overeenstemming brengen van onze wetgeving met het verdrag van Wenen. Dit verdrag heeft te maken met de strijd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Suriname werd partij bij dit verdrag in 1993, maar heeft sindsdien verzuimd zijn wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen. Nu men denkt gouden bergen te kunnen verdienen met het toestaan van de productie van industriële hennep, moet de Wet verdovende middelen in rap tempo gewijzigd worden. Industriële hennepteelt levert misschien voordelen op, maar er moet ook gedacht worden aan de immense controle die uitgeoefend moet worden, uiteindelijk gaat het om een gewas dat ook bij drugsdealers bijzonder geliefd is. En dat is nu juist het probleem, wij slagen er niet in de grootschalige in- en uitvoer van drugs in ons land te beheersen, de vraag is dus of wij wel in staat zijn de hennepteelt goed aan te pakken.
Het is duidelijk dat hoe meer drugs ons land binnenstroomt, hoe meer risico jongeren lopen om verslaafd te raken. Het lijkt water naar zee dragen, aan de ene kant wordt er geprobeerd om de samenleving te beschermen, maar aan de andere kant komen er steeds meer drugs het land binnen. De regering moet ervoor zorgen dat alle voorwaarden voor het telen van hennep duidelijk in de wet worden opgenomen, om zo misbruik van dit middel te voorkomen. Hennepteelt kan zijn voordelen hebben voor ons land, maar zonder de juiste controlemechanismen is het gedoemd te mislukken.