BEWIJSMATERIAAL

Shame on you, Dew! Een grotere klap kan je jouw vermoorde directe familieleden niet geven. Als Dew bewijs heeft dat zijn broer betrokken was bij coupplannen, waarom heeft hij zich niet vervoegd tot de Krijgsraad? Daar ligt namelijk ander bewijsmateriaal. Steeds zijn er mensen die zich geroepen voelen Bouterse te verdedigen, maar Bouterse zwijgt zelf en heeft tot nu toe zich alleen verdedigd in een interview met Dew. Hoe geloofwaardig is dat? Bouterse stuurt steeds andere mensen naar de voorlinies, maar blijft zelf op de achtergrond. Zo beweert Dew dat hij heeft vernomen van ‘mensen die erbij waren’, dat wat Bouterse heeft gezegd in het interview met hem, op waarheid berust. Come on! Hoe naïef ben je, als je verklaringen gelooft die buiten de rechtszaal zijn gegeven? Die kunnen nooit betrouwbaar zijn. Wat wil Dew eigenlijk? Dat wij de bevindingen van zijn onderzoek moeten geloven en accepteren in plaats van het omvangrijke onderzoek binnen het strafproces? En dan komt de volgende vraag: wie zijn de mensen die erbij waren? Hoever zullen de uitspraken van Dew gaan, als zijn informatie slechts vanuit het kamp van de verdachten komt? De overige 14 mannen zijn standrechtelijk geëxecuteerd, hadden die ook coupplannen? Of mag dat gewoon, omdat het volgens hem een vorm van ordehandhaving was? Misschien moet Dew eerst antwoord geven op de vraag: Op de vlucht of executie of vermoord?, en dan pas antwoorden en verdedigingen formuleren! Wie dat hebben gedaan, zijn nu al verschenen voor de rechterlijke macht. Denk maar zelf even na, Dew! Bouterse heeft zich tijdens het proces laten verdedigen door een topadvocaat, maar die kwam slechts met irrelevante beweringen over een vermeende couppoging en vermeende afwezigheid van Bouterse tijdens de moorden. Dan komt Dew beweren dat zijn onderzoek andere resultaten heeft opgeleverd, daardoor is hij tot deze inzichten gekomen. Hiermee verstrekt deze ‘wetenschapper’ aan de advocaat van Bouterse een brevet van ongeschiktheid.