‘Verkoop DSB ook een optie’

De Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft een oproep gedaan aan banken om gezamenlijk een bedrag van SRD 180 miljoen te storten voor de pas opgerichte stichting Administratiekantoor stabiliteit financiële sector Suriname (Asfiss). Deze stichting is bedoeld om de financiële sector de nodige steun te bieden bij onverwachte financiële schokken. Voor nu is het geld bedoeld voor De Surinaamsche Bank (DSB), die bijkans SRD 190 miljoen aan verlies heeft geleden. Armand Zunder, econoom, zegt desgevraagd dat het oprichten van een fonds op zich geen probleem is, maar dat een andere optie kan zijn dat de DSB ter verkoop wordt aangeboden aan andere belanghebbenden. DSB is een beursgenoteerde bank in Suriname en het liquiditeits- en solvabiliteitsprobleem van de bank heeft tot gevolg dat de beurswaarde gedaald is. Zunder zegt verder dat er ook aan emissie gedaan zou kunnen worden, dit houdt in dat particulieren in de gelegenheid worden gesteld om aandelen van de bank te kopen, maar dit zal dan tegen strenge voorwaarden moeten gebeuren. Ook zal dit vragen om een totaal nieuw management. Echter hoort hij geen van deze alternatieven.

De econoom merkt op dat de banken ondanks de afgenomen koopkracht niet huiverig zullen zijn om geld in de Asfiss te stoppen. De regering is volgens hem financieel niet in staat om financieel in te komen, zij heeft zelf te kampen met een begrotingstekort. Hij zegt niet te merken dat de regering aan het bezuinigen is, integendeel is de regering aan het lenen. Over DSB zegt hij, dat er tot nog toe geen turn-around plan is gepresenteerd, dat aangeeft hoe DSB van een verliezende weer naar een winstgevende bank zal groeien.

-door Johannes Damodar Patak-