Choennie wil onafhankelijk orgaan voor onderzoek 8 decemberproces

Monseigneur Karel Choennie ziet graag een onpartijdig en onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de 8 decemberzaak. “Als binnen het Bisdom de rechtspraak niet rechtvaardig en eerbiedig erkend wordt, dan is er geen basis voor het 8 decemberproces of dergelijke schendingen.” De herdenking van de 8 decembermoorden staat voor de deur. We zijn 35 jaar verder en nog steeds is er geen bevredigende oplossing voor de nabestaanden van de slachtoffers alsook de rest van de samenleving, die eveneens pleit voor rechtvaardigheid. Volgens de bisschop past een onafhankelijk onderzoeksorgaan binnen de Grondwet van Suriname en de internationale verdragen en zal dit voor een ieder acceptabel zijn, ook voor de toekomstige generaties. “Ik ga voor het belang van Suriname en heb ondersteuning van de OAS en het Vaticaan. Het enige dat nog gedaan moet worden, is dat de OAS en het Vaticaan uitgenodigd worden door de overheid, zodat we binnen de grondwet en internationale verdragen een vreedzame oplossing hebben voor dit conflict. Ook om de zaak definitief af te kunnen sluiten”, aldus Choennie. Er zijn volgens hem mogelijkheden die benut kunnen worden, tenzij bepaalde zaken, zoals destijds de amnestiewet, roet in het eten gooien.

Het onafhankelijk orgaan zou onderzoek moeten doen naar de schendingen van mensenrechten door de staat en de overige gewapende groepen, zoals het Jungle Commando en Tukajana’s. “We willen ook meer duidelijkheid krijgen over de moorden en de schendingen die er zijn geweest tijdens de Binnenlandse Oorlog, de strijd van het Nationaal Leger en Jungle Commando.” Die mogelijkheid is er, maar wordt volgens Choennie vertraagd door de interventies van het Comité Politiek Geweld.

Choennie heeft geen moeite met de conferentie, die gehouden wordt door het comité over dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid inzake de 8 decembermoorden, maar wel met de gestelde datum van 6 december. Dat de conferentie voor 8 december plaatsvindt, ervaart Choennie als een provocatie van het 8 decemberproces. De conferentie is inmiddels verschoven naar 9 december. Overigens vindt Choennie dat het begrip ‘waarheidsvinding’ niet past binnen de conferentie. “Houd je een conferentie over waarheidsvinding dan begin je niet met van tevoren te zeggen dat de hoofdverdachte onschuldig is, zoals het comité aangeeft in de media. Wat voor waarheid wil je dan nog verder onderzoeken.” De bisschop vindt dat het comité niet het juiste orgaan is om dit onderzoek uit te voeren, de zaak dient serieuzer aangepakt te worden. Het is niet bekend of het comité wettelijk of door een internationale organisatie aangesteld is. Ten aanzien van het begrip ‘verzoening’, heeft de monseigneur als boodschap: “Overal in de wereld is men gediend met de waarheid, het maakt je vrij. We moeten naar een situatie van verzoening. Dit houdt in dat er vergeving wordt gevraagd en gegeven, dan pas kan het proces van verzoening tot stand komen. Verzoening kun je niet opleggen. Het is een gave. Verzoening vraagt eerlijkheid en we moeten ons ervoor open stellen.”

-door Kimberley Fräser-