UNU E SRIBI

Verreweg de meeste Surinamers zijn thans zo bezig met hun strijd ter overleving, dat ze niet langer verder kijken dan hun neus lang is. Velen volgen niet eens meer het dagelijkse lokale nieuws en zijn nog maar nauwelijks geïnteresseerd in wat zich buiten onze grenzen afspeelt. We zijn onbewust bezig ons te isoleren en hebben niet eens door, dat er zaken buiten ons gezichtsveld worden bekokstoofd die uiteindelijk grote en vaak negatieve gevolgen zouden kunnen hebben. We kijken bijvoorbeeld niet naar wat de regering Bouterse voor buitenlandse relaties aanknoopt en verstevigt en wat de gevolgen daarvan voor dit land zullen zijn. Wat Keerpunt vooral is opgevallen en waar we al verschillende keren over hebben geschreven, betreft het aanhalen van banden met landen die ons nauwelijks of niets te bieden hebben. Landen die in de toekomst binnen de geopolitieke verhoudingen voordeel willen behalen en ons in de grootste problemen kunnen brengen. We hebben genoteerd en geconstateerd, dat deze regering vrijwel dezelfde vrienden als meneer Maduro in Caracas wenst te omhelzen en tor hernieuwing van verlopen relaties wenst over te gaan. Zo hebben we kunnen opmerken, dat de kliek van Bouterse in hoge mate wenst aan te pappen met de kliek van Putin in Moskou. Het is ons bekend, dat Maduro in Caracas de banden met het Rusland van Putin strak heeft aangehaald en op defensiegebied helemaal afhankelijk is geworden van Moskou. Er is thans zelfs sprake van het vestigen van Russische militaire bases op Venezolaanse bodem en dat Maduro daar niet afwijzend tegenover staat. Bij het bezoek van onze minister van Buitenlandse Zaken aan Moskou, is ook gesproken over het verstevigen van de militaire samenwerking met de kliek van Putin. Wij belanden met deze aanhaling van de Russische kliek, wederom in een sfeer van de Koude Oorlog ten opzichte van de Verenigde Staten van Amerika. Bouterse, die het buitenlandse beleid bepaalt en dicteert volgens onze grondwet, heeft naar onze mening niet eens in de gaten dat hij wederom goed fout bezig is en dit land weer brengt in een hari trusu situatie tussen twee grootmachten en dat Russische invloed in ons Nationaal Leger, niet zal worden verwelkomd door Washington. Maduro heeft Venezuela tot de bedelstaf gereduceerd en het land crepeert onder de sancties die nu ook worden ondersteund door de Europese Unie. Moeten wij ook in de tang worden genomen door de rijke landen uit het Westen die nog steeds grote invloed hebben in de gehele wereld. Het huppelen achter Maduro en zijn heilloze weg, is een totaal foute benadering van onze buitenlandse politiek.
Heeft niets met het aanhalen van Zuid-Zuid relaties te maken, maar zeker wel met het irriteren van een zeer belangrijke superpower op het westelijk halfrond. Overigens bestaat de kliek van Putin alles behalve uit frisse jongens die op een eerlijke en oprechte manier vriendschappelijke bilaterale relaties aangaan en onderhouden. De mensenrechten worden nog steeds zeer nadrukkelijk geschonden in dat land. Journalisten en politieke leiders worden nog steeds in de straten van Moskou om zeep geholpen en in een geval op nog geen 200 meter van het Kremlin.