Uitblijven JusPol-leiding leidt tot toenemende criminaliteit

Het is bijkans een jaar dat het ministerie van Justitie en Politie( JusPol) geen minister heeft.

Volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel, wordt gezegd dat het ministerie wordt geleid, maar daar merkt ze niets van. Het uitblijven van een minister heeft tot gevolg, dat de criminaliteit verder stijgt. Ook lijkt het alsof er steeds meer geweld wordt gebruikt. Recent is nog een medewerkster van GOW2 op brute wijze mishandeld door drie mannen. Etnel naar een reactie gevraagd, zegt dat  het duidelijk is dat de opvoeding thuis te wensen overlaat. De parlementariër pleit al sinds 2015 voor een beleid, waarbij extra aandacht gegeven wordt aan alleenstaande ouders. Vanwege de situatie in het land hebben ouders nu meerdere banen. Hierdoor worden veel kinderen aan hun lot  overgelaten.

Deze jongeren kunnen worden makkelijker meegesleurd worden om misdadige acties te plegen. Het lijkt er ook op alsof er steeds vaker sprake is van jeugdbendes, waarbij sommige jongeren niet ouder zijn dan dertien jaar. Etnel vindt dat dit aangepakt moet worden, ook moet er een goede begeleiding komen voor deze jongeren. “De regering moet zorgen voor zowel preventie als begeleiding. Echter heeft zij het volk aan zijn lot overgelaten.” Het criminaliteitsprobleem heeft volgens de parlementariër een aantal oorzaken. Voor wat betreft de problemen in het korps, wordt vanuit het parlement al geruime tijd aan de bel getrokken. Ook doen geruchten de ronde, dat drugs die onderschept worden door politieagenten worden meegenomen. Recent nog is in de media verschenen dat enkele agenten, de drugs die verbrand moesten worden, door blom hebben vervangen. Ook worden nooit de juiste hoeveelheden bekendgemaakt door het korps. Bij het onderscheppen van grote partijen, is het de media opgevallen dat de hoofdverdachten nooit bekendgemaakt worden. Het zijn slechts degenen die meewerken, zoals bijvoorbeeld de douane die bekendgemaakt worden. Recentelijk nog zijn berichten verschenen over agenten die in dronkenschap verkeren voor winkels en zichzelf of een gezinslid van het leven beroven. Etnel merkt op dat er een grote achteruitgang is in het korps. Het korps dat voornamelijk uit mannen bestaat heeft het erg moeilijk om voor hun gezin te zorgen. Etnel vindt dat er goede begeleiding moet komen voor deze mannen. Er moet een leiding komen, zodat de situatie van deze agenten aangepakt kan worden.

door Kimberley Fräser