KERST 2017 SCHAARSTE EN HOGE PRIJZEN

Volgens voorspellingen van Gillmore Hoefdraad, onze minister van Financiën, zijn we voor wat betreft onze economische crisis, al uit het dieptepunt en zal reeds aan het einde van dit jaar en vervolgens het eerste kwartaal van 2018, worden gemerkt dat we wederom op de goede weg van langzaam herstel zijn aangekomen. Wel, lezers van Keerpunt, wij hebben aandachtig geluisterd naar de voorspellingen van de bewindsman en ook die van de president, en moeten eerlijk zeggen, dat we nog helemaal niets van verbetering hebben opgemerkt. De crisis laat zich nog steeds snoeihard gevoelen en recentelijk hebben we zelfs prijsverhogingen van tal van goederen moeten constateren en incasseren. De kleine winkeliers die volkomen afhankelijk zijn van de groothandel, wordt thans ten onrechte het verwijt gemaakt dat ze aan prijsverhoging doen, terwijl deze detailhandelaren aan handen en voeten gebonden zijn bij de prijsbepaling. Ze krijgen van de groothandel gecorrigeerde c.q. verhoogde prijzen gepresenteerd en moeten er natuurlijk ook wat op verdienen. Maar hoe komt dat nu, dat de prijzen weer verder omhoog gaan? De wisselkoers voor de dollar is niet gestegen, maar toch zijn de prijzen voor goederen verhoogd. Nou, volgens de importeurs zit het hem in de verhoogde kosten die betaald moeten worden naar aanleiding van de zogeheten 100 procent controle door de douane die door het ministerie van Financiën is gelast. Het is al jaren gebruikelijk, dat verreweg de meeste goederen met stalen vrachtcontainers worden vervoerd en aangeleverd in onze Dr. Jules Sedney Haven. Op al deze containers moet er volgens Hoefdraad thans een 100 procent controle worden uitgevoerd. Dit zogeheten ‘strippen van containers’ kost de importeur veel meer geld, hetgeen natuurlijk tot gevolg heeft, dat hij deze extra gemaakte kosten bij de inklaring doorberekend en uiteindelijk betaalt natuurlijk de consument het gelag. De minister heeft niet helemaal ongelijk als hij zich beijvert voor het doorvoeren van stringentere controles, want inderdaad zijn er lieden die met manifesten de staat benadelen door niet de juiste invoerrechten te betalen, daarentegen zijn er zeer bonafide importeurs die zich aan de wettelijke regels houden en steevast de invoerrechten volgens de juiste tarieven betalen. De mensen die zich niet aan de regels houden, maken het moeilijk voor de bonafide mensen en creëren problemen voor een ieder. Door de extra 100 procent controle hebben we nu over de gehele linie in de winkels prijsverhogingen, hetgeen tot grote irritatie bij het volk leidt. We gaan richting kerst en nu reeds is het zo, dat bepaalde goederen schaars beginnen te worden, omdat de importeur ze gewoon niet meer brengt, omdat ze voor het te verzetten werk geen noemenswaardige opbrengst opleveren. Sigaretten en dure alcoholische dranken zullen dit jaar vermoedelijk minder te krijgen zijn en voor velen onbetaalbaar worden. En als de import afneemt, zullen ook de opbrengsten uit de indirecte belastingen aanmerkelijk minder zijn voor meneer Hoefdraad, terwijl die juist rekent op meer geld. Hoefdraad is wederom het bedrijfsleven tegen de haren in aan het strijken, omdat hij denkt met een 100 procent controle meer invoerrechten binnen te kunnen halen. Wat Hoefdraad vergeet, is dat hij steeds meer ondernemers afschrikt doordat hij de handel in de wielen rijdt, zulks tot groot nadeel van bedrijven die veel personeel in dienst hebben. Ook weet Hoefdraad als geen ander, dat in de afgelopen nu bijna drie jaar, importeurs wegens de sterk teruggelopen omzet steeds minder zijn gaan importeren, hetgeen erin geresulteerd heeft dat ook de staat minder belastingen uit importen heeft kunnen verdienen. Wat thans nu ook glashelder is, is dat de smokkel hoogtij viert en met name die van sigaretten. De bonafide sigarettenhandelaar in ons land, lijdt al enige tijd enorme verliezen, omdat zijn rookwaar door de zware importheffingen voor de meeste Surinamers onbereikbaar is geworden. En zo zit het ook met alcoholische dranken die binnen worden gebracht door smokkelaars. De zwarte markt tiert nu al welig en zelfs ambtenaren die zouden moeten ingrijpen tegen dit misdadig handelen, roken bijvoorbeeld ‘Tradition’ sigaretten. En gezien de zwaar door inflatie aangetaste koopkracht, kan je het eigenlijk niemand meer kwalijk nemen dat hij naar goedkopere en betaalbare alternatieven uitkijkt. Minister Hoefdraad kan via de douane achterhalen welke importeurs zich normaliter aan de regels houden en niet rommelen met hun inklaringsbescheiden en die te vrijwaren van de onterechte 100 procent controle. Op een dergelijke manier kan hij de prijsopdrijving zoveel mogelijk vermijden. Zoals de zaak zich thans ontwikkelt, behelst een volkomen verkeerde aanpak en zal tot meer onvrede en grote wrevel in de gemeenschap leiden. Een gemeenschap die het toch al zo vreselijk moeilijk heeft en over de gehele linie te maken heeft met groot geldgebrek. Wij hopen dat de minister bij zinnen komt en een andere methode weet te bedenken om verdere prijsverhoging te voorkomen.