Jaggernath: ‘Niet betalen medische premies teken slechte financiële situatie’

Verzekeringmaatschappijen met uitzondering van het Staatsziekenfonds (SZF), eisen nu de betaling van een heel jaar premie bij het afsluiten van een basiszorgverzekering. Bij Assuria geldt de regel dat alleen voor de basiszorg een vol jaar premie betaald moet worden. Bij Self Reliance geldt deze regel voor alle nieuwe aanmeldingen. Antonius Pijpers, woordvoerder van Assuria N.V., belast met de AZPAS- verzekeringen, gaf in een eerder interview aan, dat Assuria heel veel schade lijdt, doordat mensen misbruik maken van het systeem. Zij maken overdreven gebruik van de zorgverlening, maar betalen hun premie niet.

Pijpers vertelde dat wanneer cliënten verwijderd worden uit het systeem, zij naar een andere verzekeringsmaatschappij gaan om vervolgens hetzelfde foefje weer uit te halen. “Er zijn te veel mensen die paardje willen rijden”, benadrukte Pijpers.

VHP-parlementariër Djoties Jaggernath tevens arts, gevraagd naar een reactie, stelt dat het niet op tijd betalen of helemaal niet betalen van de premie een duidelijke indicatie is van hoe slecht het economisch gaat met ons land en zijn burgers.

Hij gaat er vanuit dat er veelal sprake is van een overmachtssituatie bij de verzekerden wanneer het aankomt op het betalen van premies. “Ik denk niet dat mensen grappen zullen maken met hun gezondheid”, aldus Jaggernath. Hij zoekt de reden eerder in het plaatsen van een bordje eten op tafel voor het gezin, waarna er geen geld meer overblijft om premies te betalen. De arts benadrukt dat de Wet Nationale Basiszorgverzekering een populistische maatregel is van de regering Bouterse. De wet op zich is volgens hem geen probleem, maar de timing van de regering om de wet in te voeren, is niet goed geweest. Jaggernath is van mening dat er heel wat zaken nog voorbereid en bestudeerd moesten worden alvorens de wet kon worden ingevoerd, waaronder de kosten die de basiszorg met zich zou meebrengen en als de overheid deze kosten zou kunnen dragen. Hij vreest dat een grote groep mensen zonder verzekering zal komen te zitten, met als gevolg dat de groep van 0-16 en ouder dan 59 jaar, groter zal worden. Dit zal volgens Jaggernath ervoor zorgen dat de overheid veel meer geld kwijt zal zijn aan de basiszorgverzekering, aangezien meer mensen zich zullen aanmelden bij Sociale Zaken om in aanmerking te komen voor een medische kaart. Hij noemt de basiszorgverzekeringskaarten een verkapte vorm van de sociale kaarten.

door Johannes Damodar Patak