FREEDOM OF SPEECH

Volgens vicepresident Ashwin Adhin, zullen beledigingen niet langer worden getolereerd in onze geciviliseerde samenleving. De regering wil daarom een goede verstandhouding met de media, waarbij er gewerkt zal worden aan het instellen van een mediaraad. Deze mediaraad wil de regering daarom bij een wet concretiseren. En zo zie je dan, weer in strijd met alle wetten die prioriteit genieten, wil de regering zich nu weer gaan focussen op een regeling die absoluut niets nuttigs bijdraagt voor het Surinaams volk. Met deze wet denkt zij de media aan banden te kunnen leggen. Dat is allang duidelijk met alle pogingen van het NII. De vicepresident reageerde onlangs in De Nationale Assemblee op de brief die minister Jerry Miranda had gericht aan RBN. Adhin moet eerst bij zijn huidige regering beginnen en daarna verder kijken. Waarom heeft hij niets gezegd toen minister Peneux leerkrachten ‘raskippen’ noemde. Hypocriet is hij, want hij zegt dit alleen, omdat hij zich beledigd/bedreigd voelt, omdat er kritiek wordt geleverd op zijn regering. Voor het geval het hem is ontgaan, willen wij hem eraan herinneren, dat wij in een democratisch land leven en niet in een socialistische repressieve staat, dus het opleggen van censuur zal niet getolereerd worden! Amerika is een democratische staat en daar mag je zeggen wat je wilt over de president, ‘Freedom of speech’ wordt dat genoemd. We weten thans, dat het recht op de vrije meningsuiting en het recht op persvrijheid, sinds het aantreden van de regering Bouterse in gevaar is. Deze regering ziet kritiek als een belediging, maar geen kritiek dulden, is interent aan onderontwikkeldheid. Weet je wat pas echt een belediging is voor ons land? Dat wij een president hebben die een strafeis van 20 jaar heeft. Dat is pas een belediging voor ons land.

Het Kabinet van de President, blijkt grote moeite te hebben met de wijze waarop deze krant kritiek levert. De coalitie schoothond heeft ernstige moeite met de schrijftrant van deze krant. Het is daarom geen geheim dat er een groot gebrek is aan vertrouwen tussen de meeste media en de overheid. Daarom blijft deze regering het proberen om het volk te hersenspoelen door middel van haar eigen staatsmedia. De STVS heeft reeds twee extra televisiekanalen, waarin de regering burgers ‘informeert’ over haar activiteiten. Tijdens deze programma’s komt het steeds vaker voor dat de waarheid geweld wordt aangedaan. Gelukkig heeft de regering geen invloed op de particuliere media. Wij zullen altijd onze vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken, hoog houden. Wij wonen gelukkig nog steeds in een democratische samenleving, maar die alleen goed kan functioneren als de persvrijheid als een van de voornaamste voorwaarden wordt gerespecteerd.

 

Hein. R.