‘Eerst spijt betuigen dan verzoening’

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, blijft zich beijveren voor dialoog en verzoening rondom de 8 Decembermoorden. Zij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een rechtsproces wanneer het gaat om politiek geweld, maar wel als het gaat om een criminele zaak. De bestuurskundige August Boldewijn is het daar totaal niet mee eens en geeft aan dat verzoening pas komt na spijtbetuiging.

Over de verzoeningsconferentie die het comité wil organiseren, zegt Boldewijn dat verzoening pas na belijdenis van zonde komt. “We moeten eerst weten wat de schuld is, alvorens overgegaan kan worden tot vergeving en verzoening. Tot vandaag geeft de hoofdverdachte aan dat hij niet aanwezig was in het fort, dus moet de rechter de zaak eerst onderzoeken”, zegt de bestuurskundige.

Boldewijn kan zich niet terugvinden in het standpunt van het comité en zegt dat dictators in Chili, Argentinië, Venezuela en Brazilië die duizenden mensen hebben vermoord, berecht zijn  nadat democratische regeringen aan de macht waren gekomen. “Dit is geen politiek geweld. De 8 Decembermoorden hebben niets te maken met een oorlog waarvan wij niet weten wie gemoord heeft. De mensen zijn opgehaald en vermoord geworden en we willen weten wie gemoord heeft en waarom zij vermoord zijn”, benadrukt Boldewijn.

Volgens hem is de verzoeningsconferentie van het comité een manier om het rechtsproces te sussen of te stoppen. “Wij hebben eerder een waarheidscommissie gehad, maar dat is niets geworden. Ik heb geen geloof en vertrouwen hierin. Iedereen probeert zich te verschuilen. De een liegt nog harder dan de ander dat hij niet erbij was. De hoofdverdachte heeft nooit spijt betuigd. Als je niets hebt gedaan, is er geen verzoening en vergeving nodig”, stelt Boldewijn.

Het comité heeft intussen besloten de verzoeningsconferentie te verplaatsen naar 9 december. Het comité kwam tot dit besluit, nadat het RK Bisdom in een verklaring had aangegeven, dat het houden van de conferentie op de vooravond van de 35ste herdenking van de 8 Decembermoorden, niet getuigt van respect voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Boldewijn hoopt niet dat het Bisdom zwicht voor het feit dat de dag is veranderd. Volgens hem is niet de dag belangrijk, maar dat de verdachten hun zonden belijden. “Men begint te vergeven, waardoor men de indruk wekt dat iedereen één is”, meent Boldewijn. Voorts geeft hij aan niet de indruk te hebben, dat het Bisdom zal meegaan met het standpunt van het comité, omdat de bisschop de nabestaanden altijd beschermd en geestelijk bijgestaan heeft.

door Priscilla Kia