Traditionele medische systemen industrie kan succesvol worden

Het ministerie van Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken en het kabinet van de vicepresident, organiseren in het kader van de ontwikkeling van de Traditionele Medische Systemen (TMS) industrie in Suriname in samenwerking met India, het congres: ‘De synthese van allopathische en traditionele geneeswijze’. Vicepresident Ashwin Adhin wil de Dag der Traditionele Geneeswijzen tot een jaarlijks terugkerende activiteit maken. Middels het congres wordt ook deze dag herdacht. “Zo kunnen we de vorderingen die wij als samenleving maken op het gebied van het ontwikkelen van een nieuwe TMS-industrie, gezamenlijk monitoren op basis van ontwikkelde indicatoren. Dit door het gezamenlijk optrekken van de volgende actoren: verzamelaars, telers, verwerkers, verpakkers, verkopers, en gebruikers van medicinale kruiden. Maar ook de beoefenaars van TMS in Suriname, gezondheidswerkers, studenten, overige wetenschappers, vertegenwoordigers van organisaties natuurbehoud en eco-systeem, agrariër, toerismesector.” Met al deze groepen kan de TMS-industrie volgens de vicepresident met succes ontwikkeld worden.

Er wordt samengewerkt met India, omdat dit land vergevorderd is op het gebied van geneeskunde. De regering ziet India als een goede keus om samen te werken aan de TMS-industrie. Met het opbouwen van de nieuwe industrie wordt de keuzemogelijkheid aan medicamenten en geneeskunde uitgebreid en ook de daaraan gerelateerde economische mogelijkheden. Thans wordt de productie en dienstverlening de basis van ons land. In Suriname is er sprake van een samensmelting van diverse medische systemen, de oosterse, westerse en onze eigen traditionele. Vooral onze traditionele geneeswijze moet verder versterkt en verdiept worden.

Het doel van het congres is om meer bekendheid te geven aan de traditionele systemen van geneeswijze en de mogelijkheden om een nieuwe industrie tot stand te brengen in Suriname: de Traditionele Medische Systemen Industrie (TMSI). De voordelen van deze industrie zijn de uitbreiding van de medische keuzes en de medische mogelijkheden ter voorkoming van ziekten en of genezing van ziekten. Uiteindelijk zullen er aanbevelingen worden gedaan aan de regering betreffende de wettelijke erkenning en het wettelijke kader dat nodig is om de TMSI tot stand te brengen.

door Kimberley Fräser