BuZa- minister tekent overeenkomst inzake delimitatie maritieme grens Franse Republiek

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, heeft op 8 november 2017, de overeenkomst inzake delimitatie van de maritieme grens met de Franse Republiek en de verklaring betreffende samenwerking, getekend op het ministerie van Overzee te Parijs (Frankrijk). Voor de Franse Republiek tekende de minister van Overzee, Annick Gerardin. In een bilateraal overleg dat daarna volgde tussen de bewindslieden, werd diepgaand gesproken over verdere verdieping en intensivering van de samenwerking op diverse gebieden. Beide landen zijn het erover eens, dat het aangaan van strategische partnerschappen ter uitdieping van de relatie van eminent belang is voor de ontwikkeling van hun bevolking, met name voor de leefgemeenschappen aan de beide oevers van de Marowijnerivier.

Er zijn concrete afspraken gemaakt over de voortzetting van de samenwerking op het gebied van handel en economie, onderwijs en capaciteitsversterking, milieu en klimaatverandering, cultuur, sociale en gemeenschapsontwikkeling, landbouw, visserij, mijnbouw, veiligheid en justitiele samenwerking, en gezamenlijk optreden op internationale fora.

Beide ministers hebben de uitvoering van gemeenschappelijke projecten besproken die tegen eind juni 2018 moeten zijn uitgevoerd. Het Frans Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (AFD) zal een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van de projecten.

Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft haar collega’s van Overzee en die van Europa en Buitenlandse Zaken, uitgenodigd om in het eerste kwartaal van 2018 een werkbezoek te brengen aan Suriname.

Ook is breedvoerig overleg gevoerd over de bestaande overlegstructuren gericht op de intensivering van projecten en partnerschappen die vooral ten goede moeten komen van de leefgemeenschappen aan beide zijden van de Marowijnerivier.

Beide landen zullen met voortvarendheid invulling geven aan de gemaakte afspraken middels plannen van aanpak en binnen vastgestelde tijdslimieten.