Voorzitter VIDS over kwestie Pikin Saron:

‘Bewoners worden meegesleept in persoonlijk probleem met Grassalco’

Enkele bewoners van het dorp Pikin Saron in Para, hebben woensdagmorgen de weg naar Apoera gebarricadeerd, omdat het dorpsbestuur volgens hen niet naar behoren functioneert. Theo Jubitana, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) om een reactie hierop gevraagd, zegt dat het gaat om persoonlijke problemen die een ondernemer heeft met Grassalco, waarbij nu getracht wordt steun te krijgen van de totale gemeenschap.

“Een ondernemer, een zekere mr. Boutersewa, is bezig met een concessie in het gebied van Grasalco. Hij heeft zich niet aan de afspraken gehouden en werd vervolgens door Grassalco eruit gezet”, deelt Jubitana mee aan De West. Volgens Jubitana komt de ondernemer oorspronkelijk uit Pikin Saron, maar is niet in het gebied woonachtig. “De familie van de ondernemer is bezig te protesteren tegen Grassalco, waarbij zij tracht het hele dorp erbij te slepen”, zegt Jubitana.

De actievoerders willen dat de autoriteiten korte metten maken met de dorpsleiding en eisen verder dat er nieuwe dorpsverkiezingen worden gehouden. Volgens hen is de kapitein niet in staat de problemen op te lossen. Zij geven bijvoorbeeld aan geen stroom en schoon drinkwater te hebben, ook moeten dorpelingen dagelijks stof inhaleren die wordt ontwikkeld wanneer onder andere de zware houttrucks langsrijden, voorts worden scholieren vervoerd met een bus die kapotte stoelen heeft. De actiegroep wil vanwege het gebrek aan communicatie met het dorpsbestuur, niet verder met dit bestuur.

Jubitana zegt dat de redenen voor de strijd van de actiegroep niet gerechtvaardigd zijn. “Het dorp heeft wel te kampen met deze problemen, maar dat is niet de aanleiding voor de actie. “Zij hebben zich tegen de kapitein gekeerd, omdat hij hen erop heeft gewezen het dorp niet te betrekken in hun persoonlijke problemen met Grassalco”, zegt Jubitana. Hij maakt ook duidelijk dat hij niet de indruk heeft dat alle bewoners een probleem hebben met het bestuur.

“In september is de Vids op uitnodiging van de gemeenschap naar Pikin Saron vertrokken voor een vergadering. De Vids wilde eerst de lokale mensen aanhoren, omdat zij direct geconfronteerd worden met de problemen in het dorp. De groep, die niet permanent in het dorp verblijft, voelde zich gediscrimineerd en maakte allerlei opmerkingen, hoewel de Vids bereid was hen op een andere dag aan te horen. Uiteindelijk moesten wij na een half uur bedanken”, aldus Jubitana.

Voorts wijst hij erop dat de actiegroep niet bereid is te vergaderen. “Afgelopen zondag is een delegatie van het directoraat Inheemse Zaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling voor een gesprek gegaan, maar dat is op een chaos uitgelopen”, zegt Jubitana. Volgens hem moet de actiegroep om de tafel gaan zitten met Grassalco en niet proberen de meerderheid achter zich te krijgen. “De Vids voelt zich verplicht in dialoog te treden met de verschillende groepen, maar dat zal geschieden na goed overleg met het dorpsbestuur. Vooralsnog is er nog geen datum waarop dat zal geschieden”, aldus de voorzitter van de Vids.

-door Priscilla Kia-