Sharman bezorgd over situatie BOG

Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) heeft momenteel geen directeur. Primnath Ritoe, waarnemend directeur van het BOG, heeft eind vorig week zijn functie neergelegd door het tekort aan financiële middelen met als gevolg dat de situatie onwerkbaar voor hem zou zijn geworden. Ook de milieu-inspecteurs dreigen met acties als de overheid niet snel ingrijpt. Het gaat hoofdzakelijk om gebrek aan geld, personeel en problemen op het bestuurlijke vlak. VHP- parlementariër Dew Sharman, zegt dat het BOG een belangrijke schakel is wanneer het aankomt op de primaire en preventieve zorg, namelijk de verschillende vaccinaties. Hij stelt dat er nog geen nadelige effecten te merken zijn door de ontstane situatie bij het BOG, maar zegt dat deze op termijn wel naar buiten zullen komen. Sharman voert aan dat de regering snel moet ingrijpen om te voorkomen dat het BOG als belangrijke schakel binnen de primaire en preventieve zorg, straks zijn diensten niet meer zal kunnen verlenen.

Het opstappen van de waarnemend directeur door een tekort aan geld, is volgens Sharman al een teken van de ernstig van de situatie bij het BOG. “De preventieve zorg van het BOG wordt gebagatelliseerd door de overheid”, aldus Sharman.

Hij merkt op dat het BOG ook niet in staat is om zijn programma’s met betrekking tot de jeugd en hun gezondheid en opvoeding uit te voeren. Voorheen werden frequent programma’s, in het bijzonder voor jongeren, over verschillende onderwerpen betreffende de gezondheidzorg en opvoeding georganiseerd. Sharman hoopt dat de nodige financiële middelen spoedig vrij worden gemaakt, zodat het BOG zijn diensten optimaal aan kan bieden aan de samenleving.

De bond bij het BOG onder leiding van David Bakker, heeft inmiddels op 21 september een brief gestuurd naar de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, waarin de problemen zijn vermeld. Tot nog toe heeft de bond nog geen reactie ontvangen van de minister. Er zal een tweede brief worden gestuurd naar de minister. De bond verwacht dat zij binnen een week ontvangen zal worden. Milieu- inspecteurs zien de werkomstandigheden niet meer zitten. Het komt zelfs voor dat zij uit eigen zak benzine moeten tanken indien zij werkzaamheden buiten de stad moeten verrichten.

door Johannes Damodar Patak