‘Minister Financiën weerspreekt zich’

De minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft eerder dit jaar laten weten dat de economie van het land aantrekt en dat het in de komende periode goed zal gaan met Suriname, maar de voorzitter van de vakbeweging Belangen Behartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst (BBGO), Renate Wouden, is van mening dat de minister zichzelf weerspreekt. Op basis van de uitspraak van de minister eerder dit jaar, kan Wouden niet begrijpen dat de minister nu zegt geen overzicht te hebben over de financieel-economische situatie in de komende periode, waardoor hij geen toezeggingen kan doen die de uitbetaling van de koopkrachtversterking aan de gepensioneerden in overheidsdienst moet garanderen. Wouden haalt aan dat de minister stelde, dat Suriname een welvarend land zou worden.

Maar daarna gaf hij aan dat er geen zicht is op de financieel-economische situatie over twee maanden. Volgens haar betekent dit, dat het economisch slecht gaat met het land. “Als de minister niet weet wat de inkomsten zullen zijn, dan leven we in een periode van onzekerheid”, geeft ze aan.

Wouden zegt dat de minister eerlijk tegenover het volk moet zijn en als de zaken werkelijk zo zijn, moet hij volgens haar zeggen dat het niet goed gaat met het land. Ook verwacht ze dat de minister duidelijk is tegen de BBGO, samen kan dan bekeken worden wat er aan het probleem van de gepensioneerden in overheidsdienst gedaan kan worden.

Echter zal de bond het niet accepteren als er geen koopkrachtversterking gegeven wordt, dit op basis van wat de minister eerder heeft gesteld. Wouden wijst erop dat de prijzen in de winkels en de prijzen voor medicijnen, blijven stijgen en niet wachten totdat zij een verhoging krijgen. “De prijzen in de winkels stijgen iedere dag, zo ook de kosten voor medicatie. In feite zijn we achteruit gegaan in inkomsten”, haalt de bondsvoorzitter aan.

Wouden zegt dat de vicepresident niet heeft kunnen reageren op het verzoek van de bond, omdat het een aangelegenheid is van de minister van Financiën. Wouden haalt aan dat er wederom een gesprek aangevraagd zal worden met de minister om oplossingsmodellen te bespreken zodat de gepensioneerden in overheidsdienst toch hun koopkrachtversterking kunnen ontvangen.

-door Richelle Mac-Nack-