HERNIEUWDE BESTRIJDING CRIMINALITEIT?

De regering gaat er voor de zoveelste keer volgens president Bouterse gisteren in De Nationale Assemblee, toe over om de criminaliteit op een effectievere manier te bestrijden en zal ook alles in het werk stellen om hierdoor de veiligheid te bevorderen. Succesvolle projecten zouden in de afgelopen periode zijn geïnitieerd. Verhoogde surveillance van politie en militairen zou bij roadblocks goed hebben gefunctioneerd. Deze acties zouden volgens het staatshoofd vruchten hebben afgeworpen. Er komt naar zeggen van Bouterse, nog een veiligheidsingrijpen, het zogeheten ‘Safe City-project’ dat in het eerste kwartaal van 2018, gestalte zal moeten krijgen. Om zijn beweringen te kunnen onderbouwen en goed gestalte te geven, vertelde hij dat de rechterlijke macht zeer te spreken is over de positieve en historische ontwikkelingen. De waarnemend president van het Hof van Justitie, zou dat tijdens een uiteenzetting duidelijk hebben gemaakt. Ook de procureur-generaal zou zich lovend hebben uitgelaten over de wijze waarop thans de criminaliteitsbestrijding plaatsvindt. Dat de hofpresident en de hoogste man bij het Openbaar Ministerie hun tevredenheid hebben doen blijken over de aanpak van de overheid in het kader van de criminaliteitsbestrijding hebben wij klaarblijkelijk gemist. Bouterse heeft er naar onze mening ernstig behoefte aan, dat de regering een pluimpje krijgt voor wat betreft de bestrijding van de criminaliteit die moet resulteren in een beter nationaal veiligheidsgevoel, want sinds het aantreden van zijn regering in 2010 is het snel en aanhoudend bergafwaarts gegaan als we het over de bestrijding van de criminaliteit hebben en voelen slechts weinigen zich nog veilig in hun huis, op straat en op de werkplek. Hoe Bouterse denkt de criminaliteit op een efficiënte wijze te kunnen bestrijden, is ons niet duidelijk, vooral niet omdat hij nog steeds een minister op Financiën heeft die geen geld kan of weet vrij te maken voor politie en leger om de zware criminelen op een juiste en gebruikelijke wijze de baas te worden en blijven. Hoe wil Bouterse optreden tegen de misdaad als regelmatig bijvoorbeeld de politie, te kampen heeft met brandstofgebrek en dat ook het leger gebukt gaat onder ernstige tekorten op elk gebied. Lanti heeft zeer onvoldoende middelen om haar werk naar behoren te doen en dit gebrek werkt door naar alle departementen toe. Bouterse kan dan wel beloven dat de criminaliteit spoedig op een juiste wijze zal worden aangepakt , maar als we alles de revue laten passeren, kan gelijk worden gesteld dat hij dat al op verschillende fora heeft gedaan in de afgelopen jaren en er is zeker geen verbetering opgetreden, er is eerder sprake van een zeer verontrustende verslechtering bij het bestrijden van de criminaliteit. Zien doet natuurlijk zeker geloven en dan vooral in de kwestie van de adequate aanpak van de criminaliteit en het verbeteren van de nationale veiligheid. Alles staat en valt namelijk met het op tijd kunnen beschikken over geld.