‘Wij hebben Suriname met trots vertegenwoordigd in Rusland’

“Wij hebben Suriname met trots vertegenwoordigd in Rusland”, aldus Moreno Jackson en Priscilla Abhilakh Missier, die beiden van 14 tot en met 22 oktober hebben deelgenomen aan het World Festival of Youth & Students in Rusland. Het duo blikt tevreden terug op een zeer leerrijke trip. Ze vinden dat de Russen ordelijk en stipt zijn en respect hebben voor hun land en leider. “Wij zien een hele positieve samenwerking tussen Suriname en Rusland, onder andere op het gebied van educatie. Voor jongeren zijn er grote kansen op sport- en cultuurgebied.” Ze vertellen verder dat Rusland een uitmuntend onderwijssysteem heeft en tal van universiteiten waar jongeren reeds in vroeg stadium hun specialisatie kunnen kiezen. Uit de gesprekken die zij voerden met Russische studenten, concludeert het duo dat een groot deel hooggeschoold is. “Op educatiegebied zou er samengewerkt kunnen worden, zodat meer Surinaamse studenten aan bod kunnen komen voor studiebeurzen of trainingen in Rusland.

Tijdens het festival was een van de meest indrukwekkende sessies de uiteenzetting van de Sustainable Development Goals (SDGs). Hierbij is onder andere een overzicht gepresenteerd over de status van de SDGs die gerealiseerd moeten worden. De projecten die voornamelijk door Afrikaanse landen worden uitgevoerd op het gebied van educatie en duurzame energie, waren zeer interessant. Naast de sessies hebben de Surinaamse participanten ook workshops bijgewoond over Sustainable Community Development, waarbij verschillende modellen zijn gepresenteerd over hoe gemeenschappen zich kunnen bundelen en kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Ook het aspect cultuur kwam heel duidelijk tot uiting, vanwege de diversiteit van de participanten. Tijdens de nationale kostuumdag mocht Suriname samen met de Caribische delegatie voor ongeveer tienduizend aanwezigen een spectaculair optreden verzorgen.

Suriname werd vertegenwoordigd door twee personen, terwijl de andere landen met een grotere groep aanwezig waren. Met dit festival heeft het tweetal niet alleen Suriname positief op de kaart geplaatst, maar heeft zelf ook kennis opgedaan, en hun netwerk kunnen verbreden. Jackson en Abhilakh Missier zijn van plan om een platform op te zetten met als doel om ook andere jongeren te interesseren voor dergelijke evenementen en trainingen en ze eventueel te begeleiden. Jackson en Abhilakh Missier zijn op 13 oktober met een Caribische delegatie van 78 participanten, vanuit Cuba vertrokken naar Rusland. Het evenement heeft voor de 19e keer meer dan 1500 actieve burgers uit meer dan 193 landen bij elkaar gebracht om samen te brainstormen over de verschillende uitdagingen waarmee voornamelijk jongeren te kampen hebben.

-door Kimberley Fräser