PetroCaribe deal: ‘Niet alle rijstboeren uitbetaald’

Rijstboeren die in het kader van de PetroCaribe deal van Venezuela rijst exporteren, bevinden zich momenteel in het duister. Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padie-producenten (BSP), zegt desgevraagd dat niet alle rijstboeren zijn uitbetaald. Hij legt uit dat het probleem van de rijstboeren is dat zij geen overeenkomst hebben getekend met de exporteurs, waardoor zij slechts een bonnetje hebben waarop de hoeveelheid rijst en het te ontvangen bedrag staan aangegeven. Bhikharie wil niet praten over het voortrekken van rijstboeren, maar zegt dat de exporteurs aangeven dat zij het geld niet hebben om de boeren uit te betalen. Als reden hiervoor wordt de gestegen koers aangegeven, maar volgens hem is dat juist een inkomstenvergroting, want de exporteurs ontvangen omgerekend in SRD nu veel meer dan toen de koers nog SRD 3. 35 was. Hij zegt dat toen de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, Nickerie bezocht, de exporteurs hadden aangegeven, dat de douanekosten te hoog zijn, met als gevolg dat  ze niet in staat zijn om alle rijstboeren uit te betalen. Bhikharie vertelt dat er rijstboeren zijn die het hoofd niet boven water kunnen houden en bij dezelfde exporteur tegen rente geld lenen om aan rijstbouw te doen.  De redactie heeft vernomen, dat de regering van Venezuela in de vorm van olie uitbetaald en dat de regering in ons land op haar beurt de exporteurs in SRD uitbetaald. Bhikharie hiermee geconfronteerd, stelt dat hij hierover geen uitspraak kan doen, omdat hij niet over de nodige informatie beschikt.

Een ander probleem dat speelt, is volgens hem dat er naast de exporteurs ook tussenexporteurs zijn waardoor de pot van de rijstboeren ook minder wordt. Bhikharie hoopt dat de regering op deze zaken inspeelt, want ook de boeren hebben een gezin dat zij moeten verzorgen.

door Johannes Damodar Patak