Patiënten dienen hun medicamenten bij de apotheek te controleren

Klachten hebben de redactie bereikt van patiënten of zorgvragers die bij het afhalen van hun medicamenten bij de apotheek ermee geconfronteerd werden dat zij veel minder tabletten ontvingen dan de arts had voorgeschreven. Medicamenten die niet aanwezig waren bleken  vervangen door een soortgelijk medicament. Patiënten moeten er daarom niet van uitgaan dat het voorgeschreven recept niet meer gecontroleerd hoeft te worden bij het halen van de medicamenten bij de apotheek, maar dienen na te gaan als de medicijnen die door de apotheek worden afgegeven, daadwerkelijk overeenkomen met het recept. Dew Sharman, VHP- parlementariër tevens arts, gevraagd naar een reactie, geeft aan dat soortgelijke klachten van patiënten hem inderdaad hebben bereikt. Hij legt uit dat artsen/specialisten patiënten vaak genoeg medicamenten voor twee maanden voorschrijven, waardoor de patiënt pas na twee maanden weer de arts bezoekt. Indien apotheken tabletten maar voor een maand geven, dan zorgt dat voor de arts/ specialist voor meer werk, omdat er wederom een recept uitgeschreven moet worden. De arts bevestigt dat mensen hun medicamenten dienen te controleren bij het afhalen.

Over het vervangen van een bepaald medicament dat niet in voorraad is door een soortgelijk medicament, zegt Sharman dat apothekers dit niet zo maar mogen doen. Hij voert aan dat er eerst overleg gepleegd dient te worden met de desbetreffende huisarts/ specialist voordat er een ander medicament wordt gegeven. Ook als in verband met een minimale voorraad de dosering wordt verminderd, moet dit volgens Sharman in overleg met de arts worden gedaan. Sharman zegt dat hij wat dit betreft wel enkele keren gebeld is door apothekers om overleg te plegen. Hij stelt dat het ook belangrijk is dat de patiënt hierover geïnformeerd wordt.

Op de vraag als de apotheken bij het verminderen van de dosering of vervangen van medicamenten wel het volle bedrag innen bij de verzekeringsmaatschappijen, zegt de parlementariër dat dit in goed vertrouwen gebeurt en dat het om bonafide bedrijven gaat. Hij stelt dat er dan wel duidelijk aangegeven wordt wat voor medicamenten verstrekt zijn.

door Johannes Damodar Patak