Zeven-Even uit de lucht: ‘We moeten waken dat het geen trend wordt’

“Wij zijn voorstander van een samenleving, waarbij mensen op een behoorlijke wijze met elkaar kunnen omgaan. We moeten er zorg voor dragen dat jongeren continu het voorbeeld krijgen over hoe zij vreedzaam met elkaar moeten omgaan, dit is de basis om in de toekomst vreedzaam grotere doelen te bereiken”, aldus NPS-voorzitter Gregory Rusland, in gesprek met De West. Rusland vindt dat de regering selectief omgaat met dit streven. Volgens hem worden mensen en partijen die niet verbonden zijn aan de regering, al jarenlang gebombardeerd vanuit bepaalde hoeken. De parlementariër zegt dat er gretig gebruik wordt gemaakt van staatsmiddelen en belastinggelden om mediabedrijven te financieren om politieke tegenstanders te bestoken.

“Wanneer je merkt dat een particulier mediabedrijf een programma heeft, waar de machthebbers niet tevreden mee zijn, dan volgt er direct een schrijven, reden genoeg om ervoor te waken dat het geen trend wordt die ingezet wordt om politieke tegenstanders een kopje kleiner te maken”, benadrukt Rusland.

Hij zegt moeite te hebben met dit selectieve beleid van de regering. “Het is niet eerlijk en ik heb er moeite mee”, haalt hij aan. De NPS-voorzitter zegt dat de partij voorstander is van ordening. Hij ziet graag dat waar het verkeerd gaat, er opgetreden wordt tegen een ieder. Ook tegen de mensen en programma’s die gelieerd zijn aan de regering, want juist daar komt het volgens hem veelvuldig voor dat het deel van de samenleving dat het niet eens is met het huidige beleid. beledigd wordt en zoveel mogelijk in een hoek word gedrukt.

-door Richelle Mac-Nack-