LVV overhandigt handleiding voedselveiligheid aan Brazilië en Chili

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is al geruime tijd bezig om de National Codex Alimentarius, de standaarden voor voedselveiligheid, in zijn beleid te implementeren. LVV heeft inmiddels samen met Brazilië en Chili een handleiding ontwikkeld waarin richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot de voedselveiligheid. Dit maakte minister Soeresh Algoe van LVV, vandaag bekend in Courtyard bij Marriott waar de overhandiging plaatsvond van de handleiding aan de drie deelnemende landen: Brazilië, Chili en Suriname. De landen werken samen aan het project: ‘Strengthening the functioning of the national codex structure in Jamaica, Guyana, Trinidad and Tobago, Saint Lucia and Suriname’. Het project wordt ondersteund door Chili en geïmplementeerd in samenwerking met het Inter-American Institute For Cooperation on Agriculture (IICA).

Suriname is in 1984 lid geworden van de Codex Alimentarius. Dit project wordt  uitgevoerd met Brazilië en Chili. Voor Suriname is dit project heel belangrijk, omdat de productie van ons voedsel op een veilige manier moet geschieden. Het doel van de Codex Alimentarius is het beschermen van de gezondheid van de consument en het bevorderen van handel. Het ministerie doet er daarom alles aan om ervoor zorg te dragen dat er veilig voedsel is, zowel voor de lokale als de buitenlandse consumenten. Algoe zegt dat er nog heel wat zaken ontbreken in Suriname.

Wil Suriname bijvoorbeeld op grote schaal voedsel exporteren, dan moet daarvoor aan een aantal standaarden worden voldaan.  “Als men praat van een product, dan moet duidelijk aangegeven worden vanwaar het afkomstig is, wat daarin voorkomt, zodat bij het scannen van zo een product men gemakkelijk aan deze informatie komt”, aldus Algoe. Suriname moet nog een heel proces doorlopen voor wat betreft voedselveiligheid en de handleiding is volgens Algoe de eerste stap. De standaarden zullen er uiteindelijk toe bijdragen dat Suriname zich meer gaat focussen op veilig voedsel. Dit zal in de komende twee tot drie jaar afgerond zijn, zodat Suriname aan de internationale standaarden kan voldoen.

Diego Varela, een Chileense vertegenwoordiger, gaf tijdens de meeting het belang aan van het project en de doelen daarvan. Vertegenwoordigers van verschillende ministeries hebben deelgenomen aan de meeting.

-door Kimberley Fräser-