SOCIALE BIJSTAND IN FRANS-GUYANA

Eeuwig schreeuwen bepaalde mensen dat ze de steun van de mensen op de rechteroever van de Marowijnerivier niet nodig hebben. Inzake de sociale bijstand in Frans-Guyana, is de Fransman het suikeroompje van vele families op de linkeroever van de Marowijnerivier, want als je kinderen bij de Fransen staan ingeschreven, levert dat meer op dan werken in ons land. De Franse president Emmanuel Macron, heeft de afgelopen week aangekondigd, dat er maatregelen zullen komen tegen buitenlanders die misbruik maken van de aantrekkelijke sociale bijstand in Frans-Guyana. Het is de Franse president namelijk opgevallen, dat de afgelopen jaren het steeds vaker is voorgekomen, dat zwangere vrouwen uit Suriname de oversteek maken om in Frans-Guyana te bevallen. De kinderen krijgen daardoor de Franse nationaliteit en de ouders hebben vervolgens automatisch recht op een aantrekkelijke kinderbijslag. Dit kost de Franse overheid honderden miljoenen euro’s aan sociale bijstand. Er wordt volgens Macron voortdurend misbruik gemaakt van dit systeem. Het mag volgens het staatshoofd niet zo zijn, dat mensen kinderen krijgen, om bewust misbruik te maken van de Franse sociale voorzieningen. Met deze maatregel zal de ‘poort naar Europa’ dicht gaan voor mensen die niet wonen in Frans-Guyana, maar wel in het bezit zijn van een Franse nationaliteit. De Franse president heeft genoeg van profiteurs en mensen die misbruik wensen te maken. Macron heeft een andere aanpak dan zijn voorganger, alleen moeten wij nu nagaan wat het effect va deze maatregel zal zijn voor ons. Velen vrezen dat de Oost- Westverbinding er niet veiliger op zal worden en er weer berovingen plaats zullen vinden. Het ontnemen van de sociale bijstand aan mensen uit dat gebied, zal een behoorlijke financiële klap zijn voor velen die aldaar vertoeven. Door te teren op de maandelijkse Franse uitkering, hebben velen nooit moeite gedaan om echt te gaan werken, maar teren op de Fransen is spoedig voorbij.