IS DIT WAAR?

Wij vernemen dat de elektriciens van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), belast met het keuren van elektrische huisinstallaties, geen ladder meenemen en als de eigenaar van het huis geen ladder heeft, wordt de installatie gewoon afgekeurd. Dit is zeer betreurenswaardig voor de eigenaren die extra geld uit moeten geven. Er moet namelijk een boete betaald worden en een nieuwe afspraak gemaakt worden om de installatie alsnog te laten keuren.

*********

Politierekruten met een mulo-diploma en degenen met een middelbare opleiding, moeten even lang wachten om bevorderd te worden. Dit vinden veel politieagenten niet erg motiverend. Politierekruten met een middelbare opleiding moeten eigenlijk, naar wij vernemen, de mogelijkheid krijgen om de brigadiersopleiding te volgen. Deze opleiding wordt al meer dan tien jaar niet verzorgd, waardoor agenten met vier strepen al langer dan tien jaar wachten op de herstart van deze opleiding.

*********

Veel bouwmaterialenzaken verkopen elektrische snoeren, stekkers etc. uit China, die worden afgekeurd door de EBS. Deze materialen zijn goedkoper, daarom worden ze veel gebruikt bij de aanleg en uitbreiding van installaties die niet worden gekeurd, met alle nare gevolgen van dien. Maar waarom wordt er dan een vergunning verleend om deze materialen te importeren? Waarom treedt de EBS niet op, zodat deze materialen in beslag kunnen worden genomen en vernietigd?