GODS MOLEN…

Gods molens malen langzaam, maar zeker: God zal je uiteindelijk altijd beoordelen op je daden. En zo wordt duidelijk hoe HIJ werkt. Alles komt op Zijn tijd! Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen maandag twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen Etienne Boerenveen en oud-legerleider Arthy Gorré. Velen hadden niet gedacht, dat iemand het zou aandurven om een strafeis tegen deze mannen uit te spreken, maar Mr. Roy Elgin heeft het wel gedaan. May God protect you, Mr. Elgin. Soso lespeki. De wonderen zijn de wereld echt nog niet uit. Elgin laat zien dat hij gewoon zijn werk kan en moet doen en wie een delict heeft gepleegd, vroeg of laat gestraft zal worden en in deze specifieke strafzaak kijkt de wereld mee. Toch mag gezegd worden, dat de auditeur-militair zich maandag moedig heeft getoond, toen hij begon met het formuleren van de strafeis tegen meerdere verdachten in het proces rond de Decembermoorden van 1982.

Er is reeds tegen zes verdachten de maximale gevangenisstraf van 20 jaar, in het 8 Decemberstrafproces geëist. De nabestaanden zullen zich zeker beter voelen met deze strafeis. Dat zou elke familielid moeten zijn, die beseft wat voor marteling deze slachtoffers hebben doorstaan. En toch heb je die ene man, ja, die ‘Dew’, die het verhaal rondom de dood van zijn broer op de een of andere manier verdraait. Maandag jongstleden vertelde de auditeur-militair uit getuigenverklaringen en forensische rapporten te hebben opgemaakt, dat John Baboeram door Iwan Dijksteel, lijfwacht van de toenmalige bevelhebber Desi Bouterse, is doodgeschoten. En toch zal ‘Dew’ deze zaak weer verdedigen met absurde stellingen. Schaamteloos! Dew mag van de daken blijven schreeuwen, dat Bouterse niet aangehouden kan worden en dat er onrust zal ontstaan bij de groep paarsen die blindelings nog achter hun voorzitter staan, maar Dew moet echt niet denken dat het overgrote deel van het volk nog achter Bouterse staat. Integendeel is het thans zo, dat de paarse kiezers beseffen waarvoor zij de afgelopen twee verkiezingen hebben gestemd. En dat ze een grove fout hebben begaan. Als ik Dew was, zou ik wel waarde hechten aan karma, want zoals je ziet, zal het recht zegevieren. De Krijgsraad zal op 30 november zijn eerstvolgende zitting houden, dan is het precies tien jaar geleden dat de Krijgsraad is begonnen met de behandeling van de 8 Decembermoorden, gepleegd in 1982.