GELDTRANSACTIEKANTOREN ONDER LOEP

Geldtransactiekantoren worden in Nederland al enige tijd sterk in de gaten gehouden. Wat de Nederlandse autoriteiten vooral is opgevallen, is dat deze kantoren in aantal van ongeveer 100 in 2008, zijn gestegen naar maar liefst 1500. Daar moet volgens vooral de Nederlandse justitie wat achter steken en het ernstige vermoeden bestaat, dat deze kantoren worden misbruikt voor het wegsluizen van geld dat afkomstig is van de grensoverschrijdende misdaad. Witwas onderkomens, zo werd en wordt vermoed. In Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Delfzijl en Amersfoort, kwam men in actie en was er een zeer intensieve samenwerking tussen de Nederlandse Bank, de Kamer van Koophandel en het Openbaar Ministerie. Vestigingen van Suri-change en Western Union Money Transfer, kregen te maken met een inval en de vangst was niet mis. Gestolen en vermiste identiteitsbewijzen die vermoedelijk werden misbuikt voor valse geldovermakingen, hetgeen gezien wordt als identiteitsfraude. In de kantoren werden verschillende spullen, zoals mobiele telefoons, wapens, horloges en een gestolen auto aangetroffen. Naar verluidt, heeft een niet gering aantal exploitanten van een geldovermakingskantoor een crimineel verleden. Wat wel zo is, is dat geldovermaking via de zogeheten Money Transfer kantoren legaal is, mits de klant zich legitimeert als het om een bedrag tot 2000 euro gaat.

Wanneer het om nog grotere bedragen gaat, moet dat worden doorgegeven aan de Nederlandse overheid. Die kan dan nagaan of er geen sprake is van witwas praktijken of om geld dat kan worden gebruikt ter financiering van terrorisme. Justitie Nederland heeft echter niet altijd sluitende controle op deze kantoren en heeft sterk de indruk, dat men het niet zo nauw neemt met de controle en er methoden worden gehanteerd om toch op slinkse wijze crimineel verkregen geld snel te verplaatsen. Voor deze overmakingen worden veelal valse documenten en stromannen ingezet. Bij de actie van de politie tegen de geldovermakingskantoren, werden ook gestolen paspoorten aangetroffen. Deze grootschalige actie van de Nederlandse justitie tegen de voormelde kantoren, heeft toch wel enig nadeel voor mensen die zich niet schuldig maken aan strafbare feiten en gewoon geld vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Suriname wensen over te maken voor financieel in de problemen geraakte familieleden of kennissen. Het zal ons daarom niet verbazen indien personen die maandelijks een euro bijdrage van familie of kennissen uit Nederland krijgen en ook verwachten, in de problemen zullen geraken.