BTW DE ZOVEELSTE GESELING

Volgens de financiële tsaar in de toren aan de Tamarin-delaan, kan de Belasting op de Toegevoegde Waarde, BTW, niet in januari van het komende jaar worden geïntroduceerd, omdat er nog heel wat voorbereiding aan vooraf zal moeten gaan. De BTW komt er volgens de financiële Keizer van dit land wel in 2018, of we dat nou leuk vinden of niet. Een van de excuses die wordt aangehaald om BTW door te voeren, is dat Suriname het enige land in de regio is dat nog geen BTW kent en dat het daarom noodzakelijk is. Natuurlijk is dat niet voldoende reden om een nog verdere financiële verzwaring op de schouders van de gehele samenleving te plaatsen. Men wil gewoon nog meer geld uit de zakken van het volk kloppen en dat is de enige reden waarom men BTW wenst. En juist omdat deze regering, bestaande uit notoire plukkers, niets anders weet te bedenken om aan nog meer geld te komen, moet het maar de BTW worden. Maar er zit wel een behoorlijke angel aan BTW voor de kleine loontrekkers die het nu reeds financieel niet meer kunnen bolwerken. Hoe gaan die BTW betalen, waar zullen ze het extra geld bij de kassa moeten dokken? Die vraag weet de overheid niet goed te beantwoorden en dus komt ze dan ineens met uitzonderingen. Voor bepaalde goederen zal dan uit zuiver populistische overwegingen geen BTW-heffing gelden. Mooi zo, dus nu reeds wordt bekendgemaakt dat het een aangepaste BTW wordt. Is er dan nog wel sprake van een gezonde BTW invoering. Naar onze mening helemaal niet, want er worden nu reeds uitzonderingen ingebouwd. Dat geeft eigenlijk ook al aan, dat Suriname niet in staat is een volledige BTW door te voeren en dat heeft alles te maken met de huidige crisis en de zwaar verarmde samenleving. Je kan dan als regering wel stellen dat BTW moet komen, omdat andere landen ook BTW hebben, maar je zegt er gevoeglijk en wij-selijk niet bij, dat er in die landen zich niet een economische crisis heeft voorgedaan en dat het volk de afgelopen 3 jaar al op schandalige wijze is uitgeknepen door deze regering via allerhande fiscale maatregelen. BTW zou niet eens zo erg zijn geweest bij een stabiele wisselkoers van SRD 3.35,- voor een Amerikaanse dollar en een sterke koopkracht, dus niet de koopkrachtvernietiging die we nu hebben. BTW wordt echter wel een extra verzwaring zoniet ramp, als we die 17,5 procent op de meeste goederen en diensten moeten gaan betalen in het komende jaar en dat dient dit kabinet heel goed te beseffen. Ook zijn wij ervan overtuigd, dat de introductie van de BTW over de gehele linie een inflatoire werking zal hebben en dat de omzet van zovele ondernemingen verder zal dalen. Of deze verlieslatende ondernemingen dan nog een voortbestaan zullen hebben, zal de toekomst uitwijzen.