APERTE LEUGENS

De regering Bouterse mag er niet vanuit gaan, dat door het regelmatrig verkondigen van aperte leugens aan het Surinaamse volk, ze haar financiële onvermogen zal kunnen verbloemen. Het is al sinds haar aantreden in 2010, opgevallen dat ze haar rekeningen of te laat of helemaal niet voldoet. Het niet betalen van aan haar aangeboden rekeningen door personen en instanties, heeft na 2013 een reuze toename ondervonden. Ze staat dan ook voor honderden miljoenen bij velen in het krijt. En de huidige situatie is thans zo, dat ze nog maar nauwelijks in staat is aan haar maandelijkse verplichtingen te voldoen. De zaak rammelt dan ook aan alle kanten en er wordt overduidelijk ad hoc beleid gevoerd. Een beleid dat we bij alle regeringen hebben gezien van exponenten uit de Revo en thans onder de banier van de NDP. Ook nu heeft deze regering een miljarden begrotingstekort dat ze deels denkt te dekken door nog zwaardere fiscale maatregelen op de samenleving toe te passen of door het aangaan van nog meer buitenlandse leningen. En terwijl ze naarstig op zoek gaat naar meer geld, is de zaak op vele punten muurvast aan het lopen. In de nog vrije pers worden dagelijks berichten gelanceerd over de wanbetalingen van de overhead, die bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de gezondheidszorg , het onderwijs en nu ook de sociale zorg, in ernstig gevaar brengen. En wanneer je niet langer in staat bent de voormelde zaken te financieren c.q. subsidiëren, door het gevoerde financiële wanbeleid, dan zoek je een uitweg geplaveid met leugens en halve waarheden. Wanneer je niet over voldoende middelen beschikt om de Algemene Kinder Bijslag (AKB) in Wanica uit te keren, dan komt vanwege het ministerie van Sociale Zaken, het goedkope excuus dat er in de jaren 2014 en 2015 zich onregelmatigheden hebben voorgedaan waarbij er middelen van de AKB zouden zijn verdampt. ‘Verdampen’ is tegenwoordig een nieuw woord voor verduistering. Met deze verklaring vanuit Sociale Zaken, wil men eigenlijk de vorige minister, Alice Amafo, van wanbeleid en in het ergste geval van medepichtigheid aan verduistering betichten. Waarom heeft men na de verkiezingsoverwinning van de NDP in 2015 niet gelijk aan de bel getrokken en de procureur-generaal om een onderzoek gevraagd? Ook de CLAD had men toen gelijk om assistentie kunnen vragen. Men keerde ook in 2016 AKB uit in Wanica, en ook toen werd er niets gezegd over een bemerkte verdamping van AKB-gelden onder de regering Bouterse I ( 2010-2015) Wil men nu ineens ernstige schade aan het imago van Alice Amafo en haar destijds aangestelde medewerkers berokkenen, of wil men gewoon niet aan het volk vertellen dat Sociale Zaken gewoon geen geld heeft om AKB in Wanica te betalen? Men moet niet bij deze regering denken dat we allemaal op ons achterhoofd zijn gevallen en niet kunnen doorgronden wat leugen en waarheid is. De waarheid is naar onze mening gewoon, dat de regering bankroet is en door het verkondigen van leugens nog enigszins geloofwaardig over tracht te komen. Nou, het zal haar niet lukken. In Wanica heeft men ook allang in de gaten wat daadwerkelijk speelt. Op Openbare Werken weet men ook van wanten wanneer het aankomt op het niet vertellen van de waarheid. De OBS moest eerste de boel plat gooien en met name het schoolvervoer grotendeels verlammen, alvorens men met een deel van de verschuldigde penningen aan de leden van de busorganisatie voor de dag kwam. Let wel: een deel en wederom niet het totale bedrag. Daar zal natuurlijk weer over enkele weken voor gevochten moeten worden door de bushouders die allang in de grootste financiële problemen zijn geraakt door deze overheid, die wanneer het op betalen aankomt, niet thuis geeft. Ook Jerry op dit ministerie, heeft het niet kunnen laten door te vertellen, dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan bij werkzaamheden die bus- en boothouders verrichten voor de overheid en dat daarom de gelden niet werden vrijgemaakt. Welke onregelmatigheden zich zouden hebben voorgedaan, werd niet verteld. Gewoon een manier om tijd te winnen en niet te betalen, in de hoop dat de bus- en boothouders weer zouden gaan werken, terwijl deze mensen niet eens meer geld hadden om brandstof voor hun voer- en vaartuigen te kopen. Dat de boot- en bushouders weer aan het werk zijn gegaan, is voor ons een tijdelijke oplossing, omdat de echte verschuldigde bedragen aan deze harde werkers nog steeds niet zijn voldaan en dus is het zeker niet uitgesloten dat ze na enige tijd weer in actie zullen moeten komen om ook de nog verschuldigde bedragen via werkneerlegging af te dwingen. Enige tijd geleden zou er volgens de tsaar op Financiën, op ernstige wijze zijn gestolen bij de Belastingdienst. Vermoedelijk ook een excuus om bepaalde gelden niet aan schuldeisers en wel op tijd te voldoen. Van deze aantijgingen richting ambtenaren bij de Belastingdienst, horen we ook niets meer en is het ook niet duidelijk of de procureur-generaal daadwerkelijk werd ingeschakeld en accountants aan het werk zijn gegaan ter vaststelling van de door de minister aangehaalde verduistering van belastingpenningen. Allemaal van die onthullingen die erop gericht zijn de aandacht even af te leiden van de reusachtige financiële problemen waar dit regiem mee te maken heeft en waar ze geen goed antwoord op heeft. Ze moet echter ophouden met haar leugens en halve waarheden, want het volk is wakker en is al geruime tijd goed in staat zaken te onderscheiden. Men kan met nog zoveel overheidshersenspoelingen komen , die zullen nog slechts ingang vinden bij de heel simpele slecht opgeleiden binnen deze samenleving.