ONEERLIJKHEID IS TROEF

 

We schrikken er niet meer van, als je hoort dat er binnen het ambtelijke wederom op grote schaal gestolen zou zijn . Nu zou er een groot schandaal zijn met betrekking tot gelden die bestemd waren voor de Algemene Kinderbijslag , AKB. De gelden zouden zijn verduisterd en de procureur-generaal zal door de minister van Sociale Zaken gevraagd worden een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Hoe is het in ‘s hemelsnaam mogelijk dat zulks is geschied? Is de controle vanwege het ministerie van Sociale Zaken destijds zo slecht geweest dat zulke enorme bedragen konden verdampen? Als het geld daadwerkelijk verdwenen is, dan moeten de mensen die met het beheer en de distributie belast waren, toch zeker bekend zijn en gemakkelijk in de kraag gevat kunnen worden. Als er zulke grote bedragen aan AKB foetsie zijn, dan is er naar onze mening sprake van een kongsie die het geld heeft verduisterd. Zoals voormeld, zijn we niet meer verbaasd. Stelen is voor velen niet meer een schande en men gaat er vermoedelijk vanuit, dat als een bewindsman op Openbare Werken 300 miljoen SRD kan doen verdampen, daarna vrijuit en met veel bravoure vertelt, dat hij niet van plan is uit te leggen wat met dat geld gebeurd is en daarenboven nog door de president wordt beloond met een adviseursfunctie, dan moet het niemand verbazen wanneer ambtenaren ook hun lange vingers uitsteken en belastinggelden van dit volk stelen. Als een president er geen moeite mee heeft dat militairen, betrokken bij de distributie van pakketten, een deel stelen en daarna stelt geen vervolging te zullen instellen en een lading zand erover wenst te storten, dan maakt de eerste burger de deur nog groter open voor dieftig ingestelde ambtenaren om naar hartelust te gaan graaien. Maar niet slechts bij de AKB-verdelers zou er gestolen zijn. Met middelen van de Naschoolse Zorg is er toch ook meer dan 100 miljoen SRD verdwenen? Maar als je om politieke redenen niet wenst of kunt optreden, omdat je zelf ook niet in de zon kan gaan staan, dan is het logisch dat de afgehele mentaliteit verder aan verrotting wordt blootgesteld. Als het Openbaar Ministerie, OM, steeds wordt belemmerd om lieden die zich aan fraude en diefstal hebben schuldig gemaakt straffeloos te houden, omdat ze tot de directe paarse entourage behoren, dan moet je niet vreemd opkijken wanneer ook anderen binnen departementen de kans grijpen om ook op grote schaal te stelen. Dan heet het geen stelen meer, maar ‘naki wang bigi slag’, en daar wordt dan ook verder zonder schaamte over gepocht.
We moeten een totale mentaliteitsombuiging in dit land ondergaan en dat kan slechts als de justitie en wel het OM, zonder vrees kan overgaan tot het aanhouden en verder vervolgen van mensen die er een gewoonte van maken van de belastingbetaler te stelen. Zodra men in de gaten heeft, dat stelen van gelden van dit volk gevangenisstraffen oplevert, zal het openlijk en op een brutale manier stelen van belastinggeleden aanzienlijk afnemen. Ook dient men zowel thuis als in het onderwijs, jonge Surinamers duidelijk te maken dat stelen niet goed is en je in het gevang kan doen belanden, of je nu wel of niet over politieke vriendjes beschikt.