GRONDENRECHTEN NIET GERESPECTEERD

Er vinden al geruime tijd zandafgravingen plaats in het inheemse dorp Maho. In 2016 hebben de bewoners een petitie ingediend bij De Nationale Assemblee (DNA) waarbij zij de toezegging hebben gehad dat er geen verdere aantasting zou plaatsvinden van inheemse bewoonde grondgebieden. Enkele maanden verder lijkt deze belofte vergeten te zijn. De ondernemer waarmee de dorpsbewoners al lange tijd een geschil hebben, gaat door met de verkavelingsactiviteiten nabij het dorp. Dat de overheid zich niet druk maakt hierover, laat zien dat ze weinig respect heeft voor de bewoners van het dorp. Het enige wat de dorpsbewoners vragen, is dat de ondernemer stopt met zijn activiteiten, zoals het afgraven van zand. Intussen hebben de bewoners de afgelopen week wederom een brief overhandigd aan DNA. Maar volgens de politiecommadant is de ondernemer eigenaar van een groot deel van het inheemse grondgebied. De afgravingen zullen daarom voortaan onder beveiliging van de politie plaatsvinden. Dit is een inbreuk op het Kalinia en Lokono vonnis van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarin gesteld wordt dat inheemse gebieden die toebehoren aan traditionele gemeenschappen en stammen, bescherming dienen te krijgen. Ook het verlenen van concessierechten door de staat aan particulieren, is opgenomen in het vonnis. De Kalina’s en de Lokono’s hebben verschillende petities ingediend bij de regering, maar tevergeefs. Er worden nog steeds concessies uitgegeven aan particulieren, gesteld kan worden, dat de overheid bewust de rechten van de inheemsen vertrapt. Ook wordt er niet gedacht aan de veiligheid van de kinderen in het dorp door de grote kuilen die ontstaan door de afgravingen. Die zijn heel gevaarlijk, want de kinderen kunnen in de kuilen vallen en daar kunnen kaaimannen en slangen zich in bevinden. De dorpsbewoners willen escalatie voorkomen en vragen het parlement aandacht voor deze situatie. Door het uitgeven van inheems grondgebied aan derden, wordt het leefgebied van de bewoners steeds kleiner. Wij hopen niet dat de overheid wacht totdat zaken escaleren alvorens zij dit probleem zal aanpakken.