YOU DESTROY IT, YOU PAY FOR THE DAMAGES

Het is opvallend dat mensen steeds minder gebruik maken van hun gezond verstand. Hoe kun je zo een zware lading over die brug vervoeren? Deze brug is niet zo lang geleden in gebruik genomen, wij vernemen dat de brug nauwelijks vijf jaar oud is. In december 2011 werd de toen bestaande brug al door een andere hoektransporteur vernield. Het is duidelijk dat concessiehouders zich niet bekommeren om onze infrastructuur. En dan zegt de afdeling Voorlichting van OWT&C na de recente vernieling te Falawatra, dat het absoluut niet de bedoeling is dat ondernemers brodeloos worden gemaakt. Hoezo? Het is de schuld van de bestuurder van deze zwaar beladen houttrucks, dat deze brug in elkaar is gestort en het is tevens ook de schuld van de ministeries van OW&T en RGB, omdat er niet voldoende wordt gecontroleerd om dergelijk ellende te voorkomen. Maar dat deze ondernemers brodeloos zullen worden door deze schade, zou ik nog niet zo keihard stellen. Houtconcessionarissen verdienen namelijk dik aan de houtexport en kunnen wel voor deze schade te Falawatra opdraaien. En als je deze ondernemer laat opdraaien voor de veroorzaakte schade, zal de volgende niet zo snel een dergelijk risico nemen. Zie het als een waarschuwing voor de rest! YOU DESTROY IT, YOU PAY FOR THE DAMAGES.
Ons land lijkt al op een Afrikaanse graaipot van gangsters, op alle fronten worden onze rijkdommen verkwanseld aan buitenlandse ondernemers. In de houtkap hebben de Chinezen de overhand en niemand van deze regering steekt een poot uit om deze ontwikkeling te verminderen. Ingrid Karta-Bink heeft vaak genoeg gesproken over de ‘Bosje brug’ toen zij nog DC was van Commewijne. Karta- Bink zei telkenmale dat de brug de enige verbinding is tussen Paramaribo en Commewijne, als deze brug uitvalt, betekent het een ramp voor dit land. Hoeveel ongelukken moeten er nog plaatsvinden op bruggen? Ondernemers moeten beboet worden wanneer zij zich niet aan de regels houden. Het ministerie van OW is de afgelopen periode vaker geconfronteerd geraakt met calamiteiten bij bruggen. Miranda zegt dat hij ontstemd is over het feit, dat ondanks de vele waarschuwingen vanuit het ministerie, men niet wil luisteren en toch met veel te zware wagens over de bruggen blijft rijden. De vraag is echter of houttransporteurs weten wat het maximale toelaatbare gewicht is om over bepaalde bruggen te mogen rijden. Het antwoord is heel makkelijk: ze weten het bliksemsgoed. Het maximale toegestane gewicht op een dergelijke brug staat door middel van verkeersborden aan beide zijden van de brug aangegeven. Men maakt desondanks meer kapot dan dat men bouwt, wie moet uiteindelijk voor de schade opdraaien? De belastingbetaler weer? De minister van OW &T zegt dat de maat vol is en dat dit gedrag in het vervolg strenger zal worden afgestraft. Dit wil Keerpunt natuurlijk heel graag zien. Wekelijks schrijft deze krant over het transport met zwaar materieel en dat dit soort bruggen niet berekend zijn op een dergelijke belasting. Helaas hebben houtconcessionarissen in het achterland maling aan de regels en gaat het bij hen er slechts om zo snel mogelijk nyan te maken en is het vernielen van een brug bijzaak. In elk land moeten vrachtwagens met lading gewogen worden om deze redenen. De wegen verzakken en gaan door zware transporten kapot. Laten er daarom sancties komen, zodat hout voortaan over water wordt vervoerd. Destijds vervoerde Bruynzeel hout over het water. Drijvende houtblokken werden achter een sleepboot naar Paramaribo gebracht. Er kan dus gesteld worden, dat er in de houtsector tegenwoordig een select stel houtrovers bezig is wiens belang boven alles en iedereen uitstijgt. En daar kan zelfs Miranda met zijn zogenaamde getoonde toornigheid uiteindelijk niets tegen beginnen. De NDP wil namelijk de steun van haar enige grote weldoender uit het verre oosten koste wat kost behouden. Er zullen daarom meerdere infrastructurele werken in de toekomst en wel zeker tot 2020 sneuvelen.
Sinds donderdag jongstleden is er een noodoplossing bedacht, zodat de Falawatra brug weer redelijk toegankelijk is gemaakt. Hieronder ziet u, de zogeheten ‘but butu’ oplossing van deze regering. Er is letterlijk ‘zand erover’ gegooid.