BTW WORDT BIJNA HET DUBBELE VAN OB?

De wisselkoers is wederom gestegen, de tarieven voor stroom en water zijn voor velen moordend, de prijzen in de winkels zijn ook verhoogd en nu zijn ook bepaalde indirecte belastingen verhoogd. Indien de invoering van belasting over de toegevoegde waarde (btw) vanaf 1 januari 2018 wordt doorgedrukt, zal een ieder dieper in zijn of haar zak moeten tasten om deze extra belasting te betalen. De invoering van btw maakt o.a. consumptiegoederen duurder. BTW zal wel 17,5 procent zijn, dit is bijna het dubbele van wat er nu betaald wordt aan omzetbelasting. Hierdoor zal de inflatie naar verwachting 4 tot 5 procent stijgen. Deze regering melkt het volk steeds verder uit. Zal de regering het volk vertellen, wat ze met de extra inkomsten uit de btw gaat doen? Is het volk dit beleid nog niet zat? Er is absoluut geen transparantie, want op basis waarvan wordt het percentage van 17,5% vastgesteld? Staat deze regering er wel bij stil dat de economie alleen maar verder zal verslechteren. Met dit soort maatregelen lijkt het wel alsof deze regering groei noch ontwikkeling voor onze natie wil. Elke ondernemer of hardwerkende burger, weet dat dit een aanslag is op ons uitgavenpatroon. Hoeveel opties blijven er nog over om te overleven? We weten thans dat de staatsinkomsten uit directe en indirecte belastingen ruim onvoldoende zijn. Door de vele leningen die de regering Bouterse is aangegaan, is zij genoodzaakt om op allerlei manieren naar meer inkomsten te zoeken. Betaalt het Surinaamse volk niet al genoeg aan deze regering? Recentelijk werden wij weer onaangenaam verrast door de zoveelste verhogingen voor gasoline en diesel.
Er waren zoveel idee├źn van deze regering voor extra inkomsten. Er was sprake van het legaliseren van de hennepteelt die miljoenen dollars voor ons zou opleveren, maar het wordt helaas door de regering geboycot, want het idee kwam niet van de paarse partij. Er werd gesteld dat Suriname een voedselschuur zou kunnen worden, maar er werd nooit een officieel plan gemaakt, laat staan dat er uitvoering aan werd gegeven. Ook vertelden ministers over de verdere ontplooiing van de rijstsector en het stimuleren van de lokale veeteelt, maar nergens merk je een gedegen plan van aanpak. Zo zijn er nog meer voorbeelden die meer inkomsten zouden opleveren, zoals de herintroductie van rietsuiker, de bananenteelt beter managen en onbespoten groenten exporteren. En zo kunnen we nog verder gaan en dan merk je duidelijk dat deze regering niet klaar is om dergelijke ontwikkelingen te brengen. Het feit dat de regering op haar begroting voor 2018, SRD 400 miljoen heeft opgebracht aan inkomsten uit btw, geeft aan dat ze de kluts kwijt is. Zij wil alleen maar op een makkelijke manier het volk uitpersen. Makkelijk geld verdienen met een btw. Zij zoekt absoluut niet naar manieren om het land beter te besturen of ontwikkelingen te bedenken die onze huidige situatie zullen verbeteren. Nee, ze wil gewoon met weinig inzet veel bereiken voor zichzelf en dat is verwerpelijk.