ALS HET KALF VERDRONKEN IS…..

Slechts wanneer zich ernstige calamiteiten voordoen, wordt de regering Bouterse wakker en kondigt maatregelen aan die lang niet altijd worden uitgevoerd. Hoelang wijzen we al niet erop, dat onze wegen en bruggen de vernieling in worden gereden door zwaar materieel( trucks en opleggers) waarvan de asdruk vele duizenden kilo’s hoger ligt dan bijvoorbeeld toegestaan voor het rijden over kleine en grotere bruggen. Hoe vaak is er niet geschreven over de schade die wordt aangericht aan onze wegen door veel te zwaar beladen trucks met houtblokken c.q. boomstammen. Als er weer een weg helemaal kapot is gereden of een brug vernield, dan krijgen we dat ge…. in de ruimte van onder meer Openbare Werken dat er een verbod zal worden ingesteld en dat zwaar transport van onder meer boomstammen, niet meer over de secundaire en primaire wegen mag, maar voortaan gebruik zal moeten maken van onze waterwegen. Uiteindlijk bloedt de zaak dood en hoor je niets meer vanuit Openbare Werken en rijden de zware houtrucks en opleggers weer ongestoord over de wegen en bruggen en wordt de vernieling van de infrastructuur gewoon voortgezet. De belangen van houtconcessionarissen, politieke vriendjes in de houtsector en de steenslagsector, wegen veel zwaarder dan de belangen van de gehele gemeenschap. De infrastructuur mag naar de verdoemenis gereden worden, als er maar nyan gemaakt kan worden en de houtexport maar niet in gevaar komt, want daar worden enkelingen thans stervensrijk van. Transport over water duurt de heren plunderaars van ons, die thans doende zijn vooral in het Langatabbetjegebied en Brokopondo de zaak kaal te kappen , veel te lang. Dus moet men met hoge snelheid blijven kappen en tranporteren over de wegen en de bruggen zullen blijven bezwijken onder veel te zware asdrukken van het zwaar materieel. En laten we verhelderend bezig zijn. Het meeste hout wordt thans gekapt in het Langatabbetje gebied. De oud- vicepresident Robert, heeft daar ook een concessie en kapt vrolijk mee met de rest. Deze boomstammen worden tot op heden over de volledig geherasfalteerde Oost-Westverbinding vanuit de afslag bij Moengo naar Paramaribo gereden. Het hoeft geen betoog dat dit deel van de Oost-Westverbinding die zo prachtig is hersteld door MNO Vervat en Baitalie, over enige tijd weer vol verzakkingen en gaten zal zitten als we geen eind brengen aan deze vorm van transport. En dan te weten dat er destijds ( in de jaren ‘70 van de vorige eeuw) door ‘s Lands Bosbeheer, LBB, een ontsluitingsweg is aangelegd vanuit het Langatabbetjegebied en lopende via de plaats ‘Java’ aan de Boven-Commewijne tot Pierre Kondre en Joden Savanne aan de rechteroever van de Surinamerivier en na oversteek via de brug bij Carolina, de Afobakkaweg kon worden bereikt. Deze weg zou ook in deze tijd, indien goed onderhouden, uitstekend benut kunnen worden voor het houttransport. Maar die weg kan al enkele jaren niet meer gebruikt worden, omdat de 30 meter lange Baileybrug over de Boven-Commewijne tijdens de regering Bouterse I is gestolen en doorverkocht aan onze westerse buur, Guyana. De regering Bouterse kan zich in deze onmogelijk verschonen door te stellen niet op de hoogte te zijn geweest van deze diefstal van een 30 meter lange brug van staal. De brug werd gedemonteerd en bevond zich geruime tijd op het terrein van de bouwonderneming V. K. Naar verluidt, is de brug toen weggedragen en bevindt zich thans in Guyana. Hoe men dit soort zwendel heeft kunnen klaren, kan alleen een zeer corrupte ex-minister van Openbare Werken verklaren. De regering Bouterse die pretendeert transparantie voor te staan en ook stelt openbaarheid van bestuur te willen gaan respecteren, moet maar eens komen vertellen wat met die oeververbinding bij Java is gebeurd en waarom wij voor de tweede keer een brug van dit land hebben gestolen en doorverkocht om er zelf beter van te worden. De eerste brug die op zeer corrupte wijze werd gejat en aan Guyana werd verkocht, was die over de Kaboerikreek in West –Suriname. De inheemsen in Apoera weten vrijwel allemaal hoe dat is gegaan tijdens de zogeheten Revo –periode. Als men de brug van Java weet terug te brengen, kan het transport van boomstammen via de ontsluitingsweg uit Langatabbetje via Java en Carolina naar Paramaribo in de toekomst plaatsvinden. Zien doet natuurlijk ook in dit geval geloven. De overheid is wederom met haar neus op de feiten gedrukt in het geval van de Falawatra brug in West-Suriname. Slechte controle in het gebied heeft gemaakt dat er daar een wild-west-situatie heerst en iedereen maar doet wat hij wil en wenst. Keerpunt weet dat in het verleden er vanwege LBB, er een speciale ploeg was die alle bruggen die onder zijn beheer viel, controleerde en er ten spoedigste herstel- en onderhoudswerkzaamheden werden gepleegd als er tekortkomingen werden geconstateerd. Die controle en herstelwerkzaamheden worden thans naar verluidt, niet of nauwelijks meer uitgevoerd met alle nadelige gevolgen van dien. Dat zal er ook wel de oorzaak van zijn, dat het zo mis heeft kunnen gaan bij de Falawatra brug. En als we kijken wat voor voorlopige oplossing Openbare Werken heeft gevonden ter correctie, dan kunnen we slechts zeggen: ‘Tye me gado gewoon zand erover’. En wat nu verder en hoe snel zal de zaak weer naar behoren zijn hersteld? Gezien de financiële positie van dit maar aanrommelend kabinet, zijn wij er niet van overtuigd dat Fala-watra op korte termijn een deugdelijke brug krijgt in de plaats van de Bailey die door roekeloos gedrag aanzienlijke schade heeft opgelopen. De regering Bouterse en haar zogenaamde dienaren, moeten hard gaan werken aan dit enorme probleem van te zwaar transport over de wegen en bruggen in dit land. Wij stellen de regering voor om al het hout uit met name het Langatabbetjege-bied, naar Moengo te transporteren en met grote pontons en sleepboten naar Paramaribo te vervoeren. Het hout uit het Brokopondo-gebied kan gemakkelijk over de Surinamerivier naar de hoofdstad gebracht worden. De boomstammen uit West-Suriname zouden te Apoera ingeladen kunnen worden. Als men tijdens de bouw van de Wijdenbosch brug grote hoeveelheden grind via Apoera naar de hoofdstad heeft kunnen vervoeren, moet dat ook mogelijk zijn voor houtblokken.