Uitbetaling subsidiegelden PLO gestart

De uitbetaling van subsidiegelden aan de particuliere bushouders, is vandaag begonnen. Na vele weken geduld te hebben betracht, heeft de regering volgens de voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsing, de subsidiegelden over het tweede kwartaal afgelopen maandag overgemaakt. Mahadewsing vertelt dat er vandaag een aanvang gemaakt is met de uitbetaling van de subsidiegelden over het tweede kwartaal voor de trajecten 1 tot en met 10. De andere trajecten die door de leden  van de PLO worden onderhouden zullen op een nader te bepalen dag volgen, aldus de PLO-voorzitter.

De PLO had de stukken voor de uitbetaling van de subsidiegelden over het tweede kwartaal sinds 16 september ingediend. De uitbetaling kwam echter niet op de dagen, die door de betrokken ministeries waren vermeld. Dit veroorzaakte wrevel bij de bushouders. Mahadewsing vertelde dat de bushouders hierdoor verhit waren. De bushouders organisatie zou volgens hem, zich hebben afgevraagd of het nog zin had door te rijden als er vrijdag 6 oktober nog geen betaling van subsidiegelden had plaatsgevonden. De overmaking werd pas afgelopen maandag gedaan door de overheid.

De voorzitter van het Actiecomité Belangen Behartiging Particuliere Lijnbussen, Suraj Sahadew-Lall, zegt dat hoewel er gesteld is dat vandaag de uitbetaling voor de bovenstaande trajecten zou worden uitgevoerd, de bushouders van Lijn 2 nog niet waren opgeroepen. Hij gaat er wel van uit dat er spoedig een oproep naar deze bushouders zal komen, zodat ook zij hun cheque in ontvangst mogen nemen.

door Richelle Mac-Nack