Hoefdraad belooft ingrijpende veranderingen bij Douane

Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën noemt 2018 het jaar voor de meest ingrijpende veranderingen bij de Douane. Dit zei de minister bij de bevorderingsplechtigheid van 52 aspiranten naar de rang van commies 3e klasse. “We gaan naar beter, we willen naar beter gaan.” Een stap vooruit, wat ooit verkeerd is gegaan, moeten we een stop aan zetten.” Thans verwacht de minister dat de commies het werk naar behoren zal uitvoeren. De aspiranten hebben lang gewacht op dit moment van bevordering. De beschikkingen waren al een poos binnen, maar vanwege de grote groep waren er niet genoeg middelen en ook niet de juiste gelegenheid om ze te bevorderen. Joyce de Vlugt voorzitter van de Douanebond die ook het woord voerde haalde tal van vraagstukken aan die reeds met de minister zijn besproken. De bevorderde douaniers zouden in feite in oktober moeten starten met de opleiding voor de 2e klasse. Echter is er nog geen vaste datum hiervoor. De Vlugt sprak de hoop uit dat deze zo gauw mogelijk kan geschieden, omdat er heel wat jongeren in de groep zijn, die ook andere externe opleidingen willen volgen. De toelages van de ambtenaren zijn niet bespaard gebleven. Van de minister is vernomen dat de kledingtoelagen nog deze maand in orde komen. Deze zouden in feite in augustus/september uitgekeerd moeten zijn.

Thans is de bond doende een aantal toelagen die weg zijn komen te vallen te bekijken. Er is met de minister gesproken, om deze toelagen weer in te voeren. Echter laat een antwoord hierop nog op zich wachten. De risicotoelage is een waar de bond zich volgens De Vlugt hard voor gaat inzetten. Ambtenaren moeten vaak onder bepaalde omstandigheden werken, die heel wat gevaar met zich meebrengen. Ook dit ligt op het bord van de minister. Ten aanzien van het SZF over ziekenhuis opnamen van de ambtenaren, is het akkoord al door de minister getekend, dat de manschappen tot onder officier in de 2e klasse worden geplaatst en de inspecteurs in de 1e klasse. Er wordt uitgekeken naar een reactie van het SZF om dat gedeelte in orde te maken. Thans is het zo dat deze ambtenaren in de 3e klasse liggen.

Iwan Wekker inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, ziet graag een ander gedrag binnen het korps. “Er moet een mindshift komen. Ik constateer, dat velen nog denken dat ze op school zitten. Maar kinderen werken niet, alleen volwassenen.” Wekker hoopt dat de aspiranten met meer toewijding het werk zullen verrichten. Thans zal er strikt gelet worden op de nieuwe uniformen. Voornamelijk bij de dames, worden er te vaak veranderingen gepleegd aan de hemden. “Uit respect voor de dienst en het uniform, laat het zoals de kleermaker het gemaakt heeft”. In voorkomende gevallen zal er opgetreden worden.” Hiermee geeft de inspecteur een waarschuwend geluid wat er aan disciplinaire maatregelen in het veschiet zijn.

Joan Makhanlal-Veldhuizen van het managementteam der Belastingen zegt dat de aspiranten nog een lange weg hebben of te leggen. “Het zal volgens haar jaren duren voordat jullie jezelf inspecteurs kunnen noemen. Maar het is zeer belangrijk, dat u zich nu al vormt in die richting. Verder verwachten wij dat jullie een goed gedrag tonen, integer zijn en een passie maken van het werk”, aldus Joan Makhanlal-Veldhuizen.

door Kimberley Fräser