Fiscaal jurist Kalaykhan: ‘Vertrouwen belangrijk bij uitvoering BTW’

Mr. Ismaël Kalaykhan, fiscaal jurist.

De regering is van plan om in 2018 Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) door te voeren. Een totaal ander soort belasting voor ons land. Mr. Ismaël Kalaykhan, fiscaal jurist gevraagd om een reactie, geeft aan dat vertrouwen belangrijk is bij het invoeren van BTW. Hij legt uit dat vertrouwen tussen ambtenaren bij het directoraat der Belastingen en de leiding belangrijk is, zo ook de relatie tussen de overheid en ondernemers die de BTW moeten innen voor de overheid. Zo moet er volgens de fiscaal jurist ook vertrouwen gewekt worden bij de consument/burgers die moeten weten wat de intenties hiervan zijn namelijk invoering van de BTW,  en dat het een goede zaak is.. “Hoe meer vertrouwen en transparantie wij kunnen hebben van dit systeem, hoe minder mensen geneigd zullen zijn om het betalen van belasting te ontwijken”, aldus Kalaykhan. Met de invoering van BTW komt Omzetbelasting (OB) weg te vallen.  Er is een tarief voor BTW van 17,5% voorgesteld, terwijl OB 10% en 8% is.

Dit is een stijging van ongeveer 7.5% aan belasting in de consumptie sfeer. Kalaykhan zegt dat de invoering van BTW de consumptie duurder maakt, dit in tegenstelling tot OB. Hij zegt dat de overheid een manier zal moeten vinden om bijvoorbeeld de sociaal zwakkeren tegemoet te komen, door bijvoorbeeld basisgoederen vrij te stellen van BTW. “Door de inkomsten- en de loonbelastingdruk  te verlagen, ben je een grote groep van zwakkeren  nog niet tegemoet gekomen, omdat deze vaak buiten de inkomsten- en loonbelastingheffing vallen. Dit wegens de werking van de heffingskorting of dat men alleen moet leven van een AOV-uitkering of een klein pensioen Hoe dan ook, bij de invoering van de BTW zullen de effecten voor deze groep goed moeten worden bekeken”, aldus Kalaykhan.

Aan de andere kant is de BTW volgens hem ook een goede manier om de fiscale bijdrage van degene die nu onterecht geen belasting betalen, toch hun bijdrage te laten leveren, omdat nu de consumptie goederen worden belast. Consumeer je dan betaal je belasting en een ieder moet consumeren. Voorbeeld is nu de omzetbelasting op benzine. Zodra je benzine koopt, betaal je omzetbelasting.

De tabel hierboven is een voorbeeld hoe BTW namelijk werkt. BTW is namelijk een belasting die geheven wordt op de toegevoegde waarde. Bij elke schakel wordt er BTW berekend en vervolgens geind. De tabel geeft aan dat elke ondernemer in feite de BTW aan de overheid voorschiet en deze elke keer weer verrekend met de BTW die zij moeten betalen. Kalaykhan benadrukt, dat het daarom belangrijk is dat belastingzaken zoals belastingrestitutie, bezwaarschriften en andere zaken tijdig worden afgehandeld, met voldoende transparantie en waarborgen voor zowel de overheid als voor de burger. Kalaykhan kan zelf niet aangeven of de overheid ready is voor het invoeren van BTW per begin 2018, omdat hij daarin geen inzage heeft. Hij vermoedt wel dat de invoering van BTW iets later in 2018 zal plaatsvinden, gezien de wet op BTW nog niet in DNA is goedgekeurd en ondernemers zich nog moeten voorbereiden op deze fiscale maatregel. Op basis van zijn bijkans 20-jarige ervaring in ons land zegt Kalaykhan dat de uitvoering van belastingwetten in Suriname heel gebrekkig verloopt. Desondanks zegt de fiscaal jurist dat BTW met een goed controlemechanisme wel kan werken. Hij zegt ook dat hij via de media heeft vernomen, dat het ministerie van Financiën bezig is zijn personeel de nodige training te geven hoe om te gaan met BTW. Kalaykhan verklaart dat deze vorm van belastinginning over de hele wereld wordt toegepast en dat het in landen waar de uitvoering goed geregeld is, goed werkt. Hij waarschuwt ook, dat het behoorlijk mis kan wanneer er geen goede controle is, waardoor de overheid heel veel geld zal mislopen.

door Johannes Damodar Patak